Poznávání světa hrou

Děti mohou navštěvovat 1x týdně program vždy ve středu odpoledne.

program pro děti 4-7 let: středa 15.30-17.00

přehled programů Centra

Děti:

  • s využitím Montessori pomůcek poznávají okolní svět a přírodní zákonitosti, procvičují praktické dovednosti.
  • jsou přirozeně vedeny k samostatnosti a zodpovědnosti.
  • osvojují si práci s čísly a písmeny (pro předškoláky snadnější vstup do 1. třídy)

Řešíme problémy s učením a chováním (možnost poradenství).