Školička pro děti ve věku 3-6 let

Děti mohou navštěvovat 5,5 nebo 7,5 hodinový program 1-2x týdně.

Dopolední školička pro děti 3-6 let 2017/2018
čtvrtek 8:00-15:30 (13:30)
děti 3-6 let
pátek 8:00-13:30 děti 3 -6 let

přehled programů Centra

Ve věku 2,5 - 3 roky se dítě mění a z nevědomého tvůrce se stává tvůrce vědomý. V připraveném prostředí si vybírá pomůcky, které mu pomohou uspořádat vjemy nasbírané v prvních letech jeho života. Důležitou roli zde sehrává možnost vykonávat skutečnou činnost.

Dopolední pobyt ve školičce umožňuje dětem uskutečnit první samostatné krůčky v kolektivu vrstevníků. Děti se učí samostatnosti a sebeobsluze v šatně, při přípravě jídla, během stolování, samy si vybírají činnosti během celého dopoledne.
      
Po příchodu do třídy si každé dítě vybalí z batůžku svačinku, připraví místo u stolu, kde bude později svačit a přechází k individuální práci. Kromě práce s pomůckami si může vybrat i praktické činnosti jako krájení ovoce či zeleniny, louskání ořechů, vytírání, utírání prachu, péče o květiny a další.
     
Následuje společná práce, při které děti získávají poznatky o světě kolem nás a jeho zákonitostech. Poznávají naši planetu, živočišné, rostlinné i lidské tělo, zákony přírody atd. Znalosti získávají prožitkovou formou, aktivně a v pohybu. Rozšiřují slovní zásobu jak v českém, tak v anglickém jazyce.
     
Součástí programu je také pobyt venku. Děti pozorují přírodu, sportují na hřišti a také pečují o zahradu (zametání, vytrhávání plevele, hrabání listí a trávy). Za příznivého počasí probíhá v přírodě také část výukového programu.
Naším cílem je, aby od nás odcházely děti samostatné.