Montessori dětská skupina Kvítek

Naší snahou je dětem poskytnout dostatek podnětů k poznávání sebe i okolí a umožnit jim rozvíjet se v respektujícím a milém prostředí.

Montessori dětská skupina Kvítek se nachází v klidném prostředí v Brně Řečkovicích v blízkosti Montessori centra.

Dětskou skupinu navštěvují děti do věku 6 let. Kapacita skupiny je 16 dětí.

Provoz dětské skupiny je podporován z Evropských fondů z Operačního programu Zaměstnanost.

  • Pomáháme dětem s poznáváním sebe, zákonitostí světa okolo, v komunikaci s kamarády, učíme je být zodpovědnými.
  • Stavíme na montessori principech, dětem nabízíme podnětný materiál ke zkoumání.
  • Nabízíme citlivě připravené montessori prostředí s kvalitními montessori pomůckami.
  • Dbáme o zdravé stravovaní, děti mají možnost se na přípravě jídel podílet.
  • Je pro nás důležité, aby děti trávily hodně času v přírodě. Máme k dispozici přírodní zahradu, o kterou se děti společně s námi starají.
  • Pohyb je nedílnou součástí všech našich činností, běhat a skákat můžeme nejen venku, ale také v tělocvičně, kterou máme k dispozici.
  • Všechny naše paní vychovatelky věnují svůj čas dětem s láskou a respektem.
  • Spolupráce s rodiči má pro nás velký význam a velmi si ceníme času stráveného na společných akcích.