Akreditované Montessori kurzy
pro pedagogy

Montessori nejsou pouze pomůcky, ale zajímá nás celkový přístup dětem, jejich rozvoj i přirozená výchova a také úloha nás dospělých jako průvodců dětí. Na našich kurzech a seminářích se můžete dozvětet více o této metodě, o tom jak ji převést do praxe a jak se dále osobnostně rozvíjet.

Montessori pedagogika pro ZŠ

Svět nových objevů, zkoumání souvislostí, seznamování se s okolním světem, historií, přírodními zákonitostmi. Využívání matematických a jazykových dovedností pro získávání, zpracování a prezentování dalších informací. Rozvíjení odpovědnosti za svou práci a schopnost spolupráce v týmu. To vše lze nabídnout ve výuce dětem na prvním či druhém stupni základní školy. Pedagog může vystupovat v roli průvodce a se stát pro děti partnerem. K tomu všemu nám může pomoci montessori pedagogika. Představení metody, její využítí ve výuce a seznámení s postupy pro každodenní práci s dětmi vám ukážeme v průběhu akreditovaného kurzu pro ZŠ.

VÍCE INFORMACÍ

Montessori pedagogika pro MŠ

Předškolní věk je plný objevování, zkoumání, radosti z poznávání čísel, písmen, ale také učení se komunikovat s vrstevníky a být součástí kolektivu. To vše lze v prostředí, které je naplněno láskou a porozuměním, které je vybaveno množstvím podnětného materiálu, a ve kterém jsou připraveni respektující průvodci provázející děti na jejich cestě. Montessori nabízí ucelenou metodiku pro vzdělávání, ale také výchovu dětí. V našem akreditovaném kurzu zaměřeném na děti 3-6 let se dozvíte, jak s dětmi ve školkách pracovat, jak vypadá podnětné prostředí, k čemu slouží a co rozvíjejí jednotlivé montessori pomůcky a třeba i jak vypadá takový běžný den v montessori.

VÍCE INFORMACÍ

Montessori pedagogika I – přirozené vzdělávání

Hledáte odpovědi na různé výchovné otázky a přístupy k dětem a zaujala vás montessori pedagogika. Moc o ni ale nevíte a chtěli byste se dozvědět více. Nabízíme vhledový kurz do montessori, ve kterém vám ukážeme jak vypadá připravené prostředí a proč je důležité pro dítě. Řekneme si o tom, jak se dítě vyvíjí a která období jsou pro něj důležitá a jak ho můžeme v těchto obdobích podpořit, jak pracujeme s emocemi a jak vypadá zdravá komunikace a mnoho dalšího. Kurz je určen nejen pedagogickým pracovníkům, pro které je akreditován MŠMT, ale také rodičům, kteří by rádi získali ucelenější informace o montessori přístupu.

VÍCE INFORMACÍ

Montessori pedagogika II – osobnost dítěte

Už něco o montessori víte, ale cítíte, že by bylo dobré své poznatky prohloubit. Na montessori kurzu věnovaném osobnosti dítěte se dotkneme vývojových témat, ale hodně budeme pracovat prakticky v připraveném montessori prostředí. Ukážeme si základní materiál k jednotlivých oblastem pozvávání, ale také si řekneme jak můžeme pracovat s pravidly, řádem a s tím související samostatností dítěte. Kurz je primárně určen pedagogickým pracovníkům, ale také rodiče mohou najít zde odpovědi na své otázky ohledně výchovy dětí.

VÍCE INFORMACÍ

Montessori pedagogika III – dítě, zdroj inspirace

Ve třetím kurzu montessori pedagogiky se budeme zabývat hlavně dítětem a jeho osobností. Každé dítě je jedinečné a ke každému dítěti bychom měli přistupovat s ohledem na jeho přirozenost. Pomoci nám může znalost jeho osobnostních rysů, umění emocionální komunikace, pochopení podstaty spolupráce, samostatné práce, svobodné volby, polarizace osobnosti, řádu. Pokud lépe porozumíme, co dítě potřebuje, bude pro nás snadnější převést individuální přístup do pedagogické praxe.

VÍCE INFORMACÍ
Pomůcky - Montessori centrum Brno

Hudba v montessori

Hudba je přirozenou součástí našich životů. Hudba oslovuje každé dítě. Je pro něj nástrojem k učení, ale také zdrojem radosti a potěšení. Umožňuje mu lepší orientaci v čase a prostoru, dokáže pomoci při osvojování matematických, ale i jazykových dovedností. Na nás je, jakou formou hudbu dětem nabídneme. V průběhu našeho semináře vám ukážeme, jak lze v montessori systému hudbu zapojit do výuky, jaké jsou vhodné pomůcky, co vše můžeme s dětmi dělat při společných programech a ukážeme si konkrétní práci s hudebním montessori materiálem, se zvonky.

VÍCE INFORMACÍ

Soustřeďte se na rozvoj toho dobrého v dítěti, aby pro to špatné nezbylo místo.

Marie Montessori