Přehled montessori programů
pro děti od 3 do 8 let

V tomto věku se z dítěte pomalu stává samostatná bytost naplněná touhou objevovat okolní svět, povídat si, hledat si kamarády, rozumět sobě a svému tělu, chápat své emoce. V průběhu zkoumání je na nás, abychom připravili vhodné prostředí a dostatek podnětů, našli v sobě trpělivost a laskavost a pracovali na sobě, aby se z nás mohli stát opravdoví průvodci našich dětí.

Montessori školička

Tak, a je to tady. Z našeho malého děťátka se stala samostatná osobnost a je plna očekávání nového světa v dětském kolektivu, kde už partnerem není rodič, ale vrstevníci a dospělí průvodci-učitelé. A kde jinde si vyzkoušet něco nového než v připraveném montessori prostředí s lidmi, kteří jsou plni respektu a lásky a zároveň jsou připraveni poskytnout dětem mnoho podnětů k objevování světa kolem nás.

VÍCE INFORMACÍ

Předškolák

Už se pomalu blíží doba, kdy váš školkáček nastoupí do první třídy. Aby byl na přechod do školy co nejlépe připravený, nabízíme pravidelná setkávání pro předškolní děti, ve kterých se budeme věnovat samostatné práci, ale i spolupráci ve skupině na daném tématu, aktivitám s montessori pomůckami z oblastí matematiky a jazyka, procvičíme se v komunikaci a v neposlední řadě vám také dáme zpětnou vazbu ohledně připravenosti dětí na přechod do školského zařízení.

VÍCE INFORMACÍ

Předškoláci a prvňáčci

I když děti docházejí do školy, může se najít ve školní látce oblast, kterou je třeba více procvičit. Možná máte děti v domácím vzdělávání a hledáte příležitost k učení v kolektivu. A nebo byste rádi umožnili dětem pracovat s montessori pomůckami a objevovat souvislosti, hledat příčiny a poznávat díky připravenému prostředí. Program je obdobného charakteru jako předškolák, ale s větším důrazem na dovednosti, které děti získávají ve škole v první třídě.

VÍCE INFORMACÍ

Soustřeďte se na rozvoj toho dobrého v dítěti, aby pro to špatné nezbylo místo.

Marie Montessori