Montessori program
Předškolák

Děti toho už mnoho znají a umí, pomalu se blíží čas, kdy se z nich stanou školáci. Našim úkolem je připravit je na tuto změnu a vybavit je schopnostmi a dovednostmi, se kterými vstup na základní školu bude přirozený a snadný.

Jak program probíhá?

 • Program je určen dětem ve věku 5-7 let, které v následujícím školním roce nastoupí do školy.
 • S dětmi pracujeme na rozvoji dovedností důležitých pro přípravu na psaní, čtení a matematiku, velký důraz je kladen na jazyk.

 • Každé setkání je tématicky zaměřené a k dané oblasti mají děti připraveno několik stanovišť, na kterých pracují buď samostatně, nebo ve skupinkách.

 • Mezi činnostmi jsou připraveny úkoly na procvičování grafomotoriky – uvolnění ruky a nácvik správného úchopu.

 • Děti také společně pracují na daném úkolu, věnujeme se spolupráci a komunikaci ve skupince.

 • Programu se účastní maximálně 8 dětí.

Co bude dítě do programu potřebovat

 • Pohodlné kalhoty na převlečení.

 • Přezůvky.
 • Ve tříděje pro děti k dispozici voda a čaj.

Hlavní přínosy pro dítě

Rozvoj dovedností důležitých pro nástup do školy

 • Podpora sebevědomí a radosti z práce a učení.

 • Procvičování práce ve skupině, socializace dítěte.

 • Malá skupinka dětí, umožňující individuální přístup.

„Děti, které vyrůstají v míru a kráse a chápou strukturu a cíle v životě, budou automaticky udržovat čistotu a organizovanou společnost pro dobro nás všech.“

Marie Montessori

Dny a časy pro školní rok 2022/2023

středa

13:30-15:00

Cena montessori programu

2.200 (15 lekcí)

* Sourozenec na stejném programu má slevu 20 %.

Online přihláška na program

Pokud se chcete přihlásit na program,
vyplňte, prosím, online přihlášku a my se vám obratem ozveme.

 

Program je nyní naplněn, hlásit se je možno jen jako náhradníci!