Montessori program
Školáci

Nechat děti hledat svou cestu, objevovat, přicházet na souvislosti a dávat si poznané do souvislostí. Učitel vystupuje v roli průvodce. Připraví pro děti prostředí plné Montessori materiálu a ukáže cestu k vlastnímu zkoumání.

Jak program probíhá?

 • Program pravidelně probíhá v sobotu v dopoledních hodinách

 • Program je určen pro děti ve věku 6-9 let, mohou ho navštěvovat také předškoláci
 • Na začátku každého setkání se na elipse děti společně s lektorem věnují vybranému tématu (Montessori příběh, úvod do učiva inspirovaný Klausem Kaulem jako například vyprávění o „zahradě slovních druhů“ nebo hra se zlomky).

 • V další části programu si děti vybírají z nabídky připravených pomůcek vztahujících se k danému tématu nebo mohou pracovat s pomůckou podle svého aktuálního zájmu.

 • Na závěr setkání se všichni opět sejdou na elipse, kde je dán prostor na sdílení svých poznatků a dojmů, vyhodnocují se úkoly nebo šifry, které měli děti možnost v průběhu setkání absolvovat.

 • Individuálně se lze vždy domluvit na oblasti, kterou dítě potřebuje procvičit a ta je poté s dítětem probírána.

Co bude dítě do Školáků potřebovat

 • Přezůvky

 • Pohodlné oblečení

 • Pití, případně ve třídě mají děti k dispozici vodu a čaj

 • Svačinu

Hlavní přínosy pro dítě

Dejme dětem možnost objevovat a zkoumat.

 • práce s konkrétním Montessori materiálem
 • děti se seznamují s učivem pro ně přirozeným způsobem
 • zaměření na oblasti, které děti potřebují procvičit nebo ve kterých jim není školní látka srozumitelná
 • děti budou vedeny k vlastnímu poznání skrze Montessori pomůcku

„Děti si nesou vůli vědět samy v sobě“.

Marie Montessori

Lektoři programu

 

Dny a časy pro školní rok 2020/2021

v tomto pololetí zatím nejsou vypsány nové termíny

sobota
9:00 - 12:00

Cena programu

300 Kč / jedno setkání

Online přihláška na program

Pokud se chcete přihlásit na program,
vyplňte, prosím, online přihlášku a my se vám obratem ozveme.