Montessori ve výchově dítěte
přednášky

Dítě skrývá v sobě obrovský potenciál a touhu objevovat. Z nás dospělých se stávají průvodci, kteří dětem pomáhají na jejich cestě za poznáním.

Co se dozvíte?

 • Zjistíte, co je pro děti důležité pro jejich zdravý rozvoj

 • Jak mají na nás vliv naše osobnostní rysy

 • Co potřebuje miminko a jakou roli hrajeme my rodiče

 • Jaké je utváření sebekázně u dítěte a jaký je význam vnitřní motivace na místo motivace formou trestů a pochval

 • Ukážeme si, jak komunikovat respektujícím způsobem a jak zvládat dětský vzdor

 • Řekneme si, jak jsou důležité hranice a pravidla pro svobodnou volbu dítěte a jaký význam má řád ve vývoji dítěte

 • Poznáte význam rituálů, a jak nám mohou pomoci v každodenních situacích

 • Představíme si, jaké pomůcky můžeme vyrobit sami a co je dobré mít doma

 • Některé z přednášek budou na konkrétní téma, které se vztahuje ke zdravému vývoji dítěte - např. očkování, rozvoj řeči, grafomotorický rozvoj

Pro koho jsou přednášky určeny?

 • Cyklus přednášek Montessori ve výchově dítěte je určen budoucím rodičům a rodičům malých dětí, pedagogickým pracovníkům a všem, kteří mají zájem o výchovu dětí.

Témata jednotlivých přednášek

Očkování dětí

Beseda o povinném očkovacím kalendáři, vytvoření individuálního plánu, minimalizace rizik při očkování a přínosu i rizik, které představují vakcíny, komunikace s lékaři. V neposlední řadě se dozvíte i o právních aspektech odkladu, rozložení či odmítnutí očkování. Besedovat s vámi bude Alice Kulhánková ze spolku ROZALIO.

Začít s logopedií již ve 3 letech?

Zamyslíme se, kdy začít s logopedií a co pro děti můžeme dělat již od jejich narození. Dozvíte se, jak lze podpořit správnou výslovnost u dětí a co vše můžeme udělat pro rozvoj řeči. Zkusíme se zamyslet proč je dobré začít s logopedií ve 3 letech, i když pediatři doporučují 5 let. Během přednášky vás bude provázet logopedka Mgr. Martina Brandstetterová.

Grafomotorika u dětí 3-6 let

Ukážeme si, co a jak můžeme s dětmi procvičovat pro jejich zdravý grafomotorický rozvoj a připravit je na nástup do školy. Je spoustu aktivit pro předškolní děti a spoustu jich můžeme také dělat o prázdninách. Některými vás zkusíme inspirovat. Na přednášce vás provede zkušená psycholožka Mgr. Šárka Hlaváčová.

Dětský vzdor a emoce

V každém z nás je mnoho vnitřních pocitů a emocí, které je navenek provázejí. Dostáváme se do stresových situací. Řekneme si, jak s emocemi můžeme pracovat my dospělí i děti. Vzdor je přirozenou součástí vývoje dítěte. Dítě vzdoruje, pokud podmínky v jeho okolí neodpovídají jeho vývojovým potřebám. Ukážeme si, jak my dospělí můžeme napomoci dítěti pracovat se svým vzdorem a jak ho lze přijímat.

Co díky přednáškám získáte?

 • získáte informace o přirozeném vývoji dětí, jak nastavit vhodné prostředí, jak vytvořit pravidla a hranice respektujícím způsobem a jaký význam má řád pro zdravý vývoj dítěte

 • zjistíte, jak můžeme děti podpořit na jejich cestě k osamostatňování se

 • přednášky vedou zkušení lektoři Montessori centra nebo externí odborní lektoři

 • přednášky budou vedeny interaktivní formou a bude dán prostor na diskuzi a zodpovězení otázek

 • přednášky proběhnou v prostředí Montessori centra, které je vybaveno četným výukovým materiálem

„Jsme přesvědčeni, že dítě pro nás může udělat mnoho více, než my bychom mohli udělat pro něho.“

Marie Montessori

Přednášející

odborní lektoři věnující se dané problematice

Aktuální termíny přednášek

úterý - 17.30-19.30

Není vypsán žádný termín

Cena přednášky

300 Kč (jedna přednáška)

Online přihláška

Pokud se chcete přihlásit na přednášku,
vyplňte, prosím, on-line přihlášku a my se vám obratem ozveme.

Máte k programu jakýkoliv dotaz?

Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit.

Telefon

+420 732 859 257

E-mail

info@montessori-brno.cz