Přednášky pro rodiče

Dítě skrývá v sobě obrovský potenciál a touhu objevovat. Z nás dospělých se stávají průvodci, kteří dětem pomáhají na jejich cestě za poznáním.

Témata jednotlivých přednášek

Pochvaly a tresty u dětí

Motivuje dítě pochvala? Může být chválení moc nebo málo? A co tresty, dá se dítě vychovat bez nich? Je hranice trest? Dají se hranice stanovit bez rozčilování či vztekání? Budeme si povídat o tom, jak se na pochvaly a tresty dívá montessori pedagogika a jaké postupy u dětí v prvních třech letech života používá, aby se mohly rozvíjet k co největší samostatnosti, vyrovnanosti a svobodě.

Dětský vzdor a emoce

V každém z nás je mnoho vnitřních pocitů a emocí, které je navenek provázejí. Dostáváme se do stresových situací. Řekneme si, jak s emocemi můžeme pracovat my dospělí i děti. Vzdor je přirozenou součástí vývoje dítěte. Dítě vzdoruje, pokud podmínky v jeho okolí neodpovídají jeho vývojovým potřebám. Ukážeme si, jak my dospělí můžeme napomoci dítěti pracovat se svým vzdorem a jak ho lze přijímat.

Co se dozvíte?

 • Zjistíte, co je pro děti důležité pro jejich zdravý rozvoj

 • Jak mají na nás vliv naše osobnostní rysy

 • Co potřebuje miminko a jakou roli hrajeme my rodiče

 • Jaké je utváření sebekázně u dítěte a jaký je význam vnitřní motivace na místo motivace formou trestů a pochval

 • Ukážeme si, jak komunikovat respektujícím způsobem a jak zvládat dětský vzdor

 • Řekneme si, jak jsou důležité hranice a pravidla pro svobodnou volbu dítěte a jaký význam má řád ve vývoji dítěte

 • Poznáte význam rituálů, a jak nám mohou pomoci v každodenních situacích

 • Představíme si, jaké pomůcky můžeme vyrobit sami a co je dobré mít doma

 • Některé z přednášek budou na konkrétní téma, které se vztahuje ke zdravému vývoji dítěte - např. očkování, rozvoj řeči, grafomotorický rozvoj

Co díky přednáškám získáte?

 • získáte informace o přirozeném vývoji dětí, jak nastavit vhodné prostředí, jak vytvořit pravidla a hranice respektujícím způsobem a jaký význam má řád pro zdravý vývoj dítěte

 • zjistíte, jak můžeme děti podpořit na jejich cestě k osamostatňování se

 • přednášky vedou zkušení lektoři Montessori centra nebo externí odborní lektoři

 • přednášky budou vedeny interaktivní formou a bude dán prostor na diskuzi a zodpovězení otázek

 • přednášky proběhnou v prostředí Montessori centra, které je vybaveno četným výukovým materiálem

Pro koho jsou přednášky určeny?

 • Montessori přednášky jsou určeny budoucím i současným rodičům, pedagogickým pracovníkům a všem, kteří mají zájem o smysluplnou výchovu dětí.

Aktuální termíny přednášek

24. 11. 2022

Pochvaly a tresty u dětí
17:30 - 19:30

Cena přednášky

300 Kč (jedna přednáška)

Online přihláška na přednášku

Pokud se chcete přihlásit na přednášku,
vyplňte prosím on-line přihlášku. Obratem
se vám ozveme.

Přednášející

odborní lektoři věnující se dané problematice

„Jsme přesvědčeni, že dítě pro nás může udělat mnoho více, než my bychom mohli udělat pro něho.“

Marie Montessori

Máte k programu jakýkoliv dotaz?

Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit.

Telefon

+420 732 859 257

E-mail

info@montessori-brno.cz