Montessori ve výchově dítěte
přednášky

Dítě skrývá v sobě obrovský potenciál a touhu objevovat. Z nás dospělých se stávají průvodci, kteří dětem pomáhají na jejich cestě za poznáním.

Co se dozvíte?

 • Zjistíte, co je pro děti důležité pro jejich zdravý rozvoj

 • Jak mají na nás vliv naše osobnostní rysy

 • Co potřebuje miminko a jakou roli hrajeme my rodiče

 • Jaké je utváření sebekázně u dítěte a jaký je význam vnitřní motivace na místo motivace formou trestů a pochval

 • Ukážeme si, jak komunikovat respektujícím způsobem a jak zvládat dětský vzdor

 • Řekneme si, jak jsou důležité hranice a pravidla pro svobodnou volbu dítěte a jaký význam má řád ve vývoji dítěte

 • Poznáte význam rituálů, a jak nám mohou pomoci v každodenních situacích

 • Představíme si, jaké pomůcky můžeme vyrobit sami a co je dobré mít doma

Pro koho jsou přednášky určeny?

 • Cyklus přednášek Montessori ve výchově dítěte je určen budoucím rodičům a rodičům malých dětí, pedagogickým pracovníkům a všem, kteří mají zájem o výchovu dětí.

Témata jednotlivých přednášek

Svobodná volba a hranice

Dítě pro zdravý vývoj potřebuje připravené prostředí s jasnými pravidly a hranicemi. Na nás dospělých je toto prostředí pro dítě vytvořit a poskytnout mu jasná pravidla bez příkazů a zákazů. Umožnit tak dítěti být samostatné a svobodné.

Tresty a pochvaly

Jaké je utváření sebekázně u dítěte. Jaký je význam vnější motivace formou trestů a pochval.

Dětské osobnostní rysy

Konkrétně se budeme bavit o tom, jak můžeme využít znalostí rysů v přístupu k dětem a budeme se zabývat oblasti myšlení a jednání.

Dětský vzdor

V každém z nás je mnoho vnitřních pocitů a emocí, které je navenek provázejí. Dostáváme se do stresových situací. Řekneme si, jak s emocemi můžeme pracovat my dospělí i děti. Vzdor je přirozenou součástí vývoje dítěte. Dítě vzdoruje, pokud podmínky v jeho okolí neodpovídají jeho vývojovým potřebám. Ukážeme si, jak my dospělí můžeme napomoci dítěti pracovat se svým vzdorem a jak ho lze přijímat.

Fantazie, kreativita a představivost v Montessori

Útěk do světa fantazie, podpora kreativity a představivosti. Co je ještě pro naše děti dobré a jak jim můžeme my pomoci. Význam vnímání reálného světa především u malých dětí. Ukážeme si, jak my můžeme podpořit naše děti ve vnímání světa okolo.

Sourozenci – vztahy v rodině

Dozvíte se jak řešit konflikty mezi sourozenci, co znamená příchod nového sourozence do rodiny, jak dítě ovlivní, že je prvorozené.

Překážky ve vývoji dítěte

Co brání dětem v přirozeném vývoji a jak se projevuje stresové chování. Zamyslíme se nad příčinami poruch chování a učení se, vlivu emocí a stresu, jaké je reaktivní chování podle osobnostních rysů a jak můžeme dětem pomoci k nápravě.

Cesta dítěte k samostatnosti

Jak můžeme u dětí rozvíjet samostatnost a nastavit přímou cestu k funkční nezávislosti, jakými tělesnými i psychickými změnami děti v průběhu vývoje procházejí a jak můžeme přirozenou cestou rozvíjet vlohy dané dítěti přírodou.

Co díky přednáškám získáte?

 • získáte informace o přirozeném vývoji dětí, jak nastavit vhodné prostředí, jak vytvořit pravidla a hranice respektujícím způsobem a jaký význam má řád pro zdravý vývoj dítěte

 • zjistíte, jak můžeme děti podpořit na jejich cestě k osamostatňování se

 • přednášky vedou zkušení lektoři Montessori centra

 • přednášky budou vedeny interaktivní formou a bude dán prostor na diskuzi a zodpovězení otázek

 • přednášky proběhnou v prostředí Montessori centra, které je vybaveno četným výukovým materiálem

„Jsme přesvědčeni, že dítě pro nás může udělat mnoho více, než my bychom mohli udělat pro něho.“

Marie Montessori

Přednášející

odborní lektoři věnující se dané problematice

Aktuální termíny přednášek

pondělí - 17.30-19.00

Očkování dětí

9.3.2020

Logopedie již ve 3 letech?

6.4.2020

Grafomotorika pro děti 3-6 let

4.5.2020

Cena přednášky

200 Kč (jedna přednáška)

Online přihláška

Pokud se chcete přihlásit na přednášku,
vyplňte, prosím, on-line přihlášku a my se vám obratem ozveme.

Máte k programu jakýkoliv dotaz?

Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit.

Telefon

+420 732 859 257

E-mail

info@montessori-brno.cz