Montessori program
pro rodiče a děti od 2 do 3,5 let

Ve věku 2,5 – 3 roky se dítě mění a z nevědomého tvůrce se stává tvůrcem vědomým. V připraveném prostředí si vybírá pomůcky, které mu pomohou uspořádat vjemy nasbírané v prvních letech jeho života. Důležitou roli zde sehrává možnost vykonávat skutečnou činnost.

Jak program probíhá?

 • Prostředí třídy je uspořádané do jednotlivých pracovních koutků, všechny předměty a nábytek jsou přizpůsobeny velikosti dětí.

 • Součástí třídy je dětská kuchyňka a dětská koupelna a dále místnost se smyslovým, matematickým a jazykovým materiálem a pomůckami kosmické výchovy.

 • Program začíná již v šatně, kde si děti ukládají své věci. Poté přecházejí do koupelny a kuchyňky, kam si dítě může přinést svačinku.

 • V první části programu si dítě volí individuální práci s montessori materiálem a pracuje na zdokonalování různých činností.

 • Při práci s montessori pomůckami je procvičována jemná motorika, a tak je dítě nepřímo připravováno na dovednost psaní. Jiné materiály poskytují možnost cvičit oko v přesnějším určení stejnosti nebo odlišnosti (nepřímá příprava na čtení). Bohatý jazykový materiál napomáhá rozšíření slovní zásoby.

 • Matematické pomůcky dávají dítěti možnost zažívat konkrétní početní úkony a také se seznamovat se základními matematickými pojmy (jednotka, stovka, krychle…). Smyslové pomůcky umožňují procvičit a tříbit jednotlivé smysly.

 • Pokud dítě ještě nezvládá samostatnou práci s jedním z lektorů, zůstává stále s rodičem a vybírá si některou z činnosti praktického života. Věnujeme také prostor vykonávání skutečných činností, jako je zametání, utírání, krájení, řezání, pilování, zatloukání hřebíků, věšení prádla apod.

 • Děti, které potřebují více pohybu, mohou nosit připravené předměty na určené místo. Při této činnosti s dětmi procvičujeme slovní zásobu pojmenováváním jednotlivých předmětů. Pohyb nám pomáhá při efektivním učení.

 • Následuje společný výukový program na elipse zaměřený na poznávání života a přírodních zákonitostí (vesmír, život živočichů, rostlin, společnosti lidí) a je dán prostor na písničky a básničky.

 • Během programu si děti mohou samy připravit svačinku z přinesených zásob, učí se péči o své okolí při stolování.

 • Důležitou složkou tohoto vzdělávání je i osvojování sociálních dovedností.

 • V závěru programu je dán prostor na úklid ve třídě a v kuchyňce. Vedeme děti k dokončení započatých činností. Rodič dítě doprovází a je mu nápomocen, pokud to dítě potřebuje.

Hlavní přínosy pro dítě

Dítě se učí:

 • pracovat v prostředí s určitými pravidly a řídit se jimi

 • samostatně řešit vybrané úkoly

 • spolupracovat na základě zodpovědnosti jedince

 • respektovat svou práci i práci ostatních

 • rozvíjet logické myšlení

 • trpělivosti

Jakmile toto vše zvládne, je připravené pracovat ve skupině dětí bez přítomnosti rodičů.

Hlavní přínosy pro rodiče

 • Možnost provázet dítě krok za krokem k nezávislosti

 • Pozorování a osvojení si pracovních postupů

 • Naučíte se vnímat, kdy dítě potřebuje podporu a jakou

 • Budete sdílet radost a hru

 • Naučíte se respektovat, že dítě pracuje samo

 • Naučíte se vyjadřovat pocity a řešit vzniklé problémy

 • Ustálená skupinka rodičů a dětí. Maximální kapacita je 14 dětí.

„Děti, které vyrůstají v míru a kráse a chápou strukturu a cíle v životě, budou automaticky udržovat čistotu a organizovanou společnost pro dobro nás všech.“

Marie Montessori

Dny a časy pro školní rok 2020/2021

pondělí

10:15-12:15
(děti 2-3,5 roku)

úterý

10:15-12:15
(děti 2-3,5 roku)

středa

10:15-12:15
(děti 2-3,5 roku)

Cena montessori programu

2500 Kč/pololetí pro rodiče s jedním dítětem

* Každé další dítě z rodiny na stejném programu má slevu 30 %.
* Pokud je v programu volná kapacita, je možno domluvit individuální vstup 200 Kč/2 hod.
* Pravidla pro omluvy a náhrady najdete zde.

Online přihláška na program

Pokud se chcete přihlásit na program,
vyplňte, prosím, online přihlášku a my se vám obratem ozveme.

Zajímá vás, jak to na programu vypadá?
Přijďte si ho k nám nezávazně vyzkoušet.