Školička
montessori program

Ve věku kolem 3 let se dítě mění a z nevědomého tvůrce se stává tvůrce vědomý. Ke zdravému rozvoji potřebuje podnětné a láskyplné prostředí, které ho bude podporovat v objevování. V tomto období je dítě přímo nabito energií toužící se seznámit s písmeny, slovy, čísly a vším, co je obklopuje. A my můžeme podpořit tento jedinečný dětský potenciál připraveným prostředím, jehož jsme i my součástí.

Program je vhodný pro děti od 3 do 9 let.

Jak program probíhá?

 • V rámci celého programu se snažíme vést děti k samostatnosti a k radosti z jednotlivých činností, které již dokáží vykonávat sami.
 • Při příchodu se rodič s dítětem rozloučí u vstupních dveří a předá dítě lektorovi.
 • V šatně s pomocí lektora se dítě převléká, procvičuje samostatnost při oblékání, skládání a ukládání oblečení a při přezouvání.
 • Pozornost věnujeme také sebeobsluze dítěte na toaletě.
 • V průběhu dne dítě tráví čas také v kuchyňce. Během svačiny a oběda procvičuje základní návyky při stolování, přípravě jídla a úklidu. Umývá, utírá a uklízí použité nádobí.
 • K procvičování různých praktických dovedností jsou připraveny pomůcky přizpůsobené velikostí dítěti.
 • Během samostatné práce mají děti možnost si vybírat z četného Montessori materiálu z oblasti tříbení smyslů, matematiky a jazyka.
 • Součástí programu je také společná činnost na elipse, kde se děti setkávají u společného tematicky zaměřeného programu. Děti zkoumají věci a jejich funkci, poznávají rostliny a pozorují jejich růst, zajímají se o život živočichů a lidí.
 • Po samostatném oblékání pod vedením lektora odcházejí děti ven, kde mají prostor pro pohybové aktivity a zkoumání okolí. Chodíme ven za každého počasí.

Rozvrh dne

8.00 - 9.00Příchod dítěte, aktivity v šatně, v kuchyňce.
8.00 – 10.00 Individuální práce s pomůckami praktického života i s didaktickými pomůckami ostatních oblastí
10.00 - 10.30Svačina
10.30 - 11.00Společný tematicky zaměřený program, procvičování sociálních a komunikačních dovedností (elipsa)
11.00 - 11.30Individuální činnost, úklid a aktivity v šatně
11.30 - 12.25Procházka a aktivity venku
12.30 - 13.25Příprava na oběd, oběd, úklid kuchyňky
13.25 - 13.30Předávání dítěte
Prodloužený program:
13.15 - 14.15Klidové činnosti
14.15 -15.25Práce s pomůckami, příp. pobyt venku
15.25 -15.30Předávání dětí

Co bude dítě do školičky potřebovat

 • Batůžek a v něm krabičku s jídlem (ovoce, zeleninu - na procvičování krájení), lahev s pitím (jen v létě - nosíme ven), přezůvky a oblečení do třídy (triko, kalhoty nebo sukni, ponožky).
 • V sáčku/tašce (mimo batůžek) náhradní oblečení (spodní kalhotky, triko a kalhoty) a pláštěnku.
 • Na vycházku dítě potřebuje pohodlnou obuv uzpůsobenou i do deštivého počasí. Ven odchází děti v oblečení, ve kterém ráno přišly. Je tedy různé oblečení dovnitř a ven (zejména kalhoty).

Hlavní přínosy pro dítě

Dítě ve věku 3-6 let potřebuje vykonávat skutečné činnosti.

 • Děti vedeme k toleranci a k respektu k sobě i ke svému okolí.

 • Děti si osvojují jednotlivé dovednosti při samostatné práci, s nabytou dovedností se učí spolupracovat.

 • Děti mají k dispozici velké množství Montessori pomůcek a pohybují se v láskyplném a podnětném prostředí.

 • Dětem umožňujeme projevovat sebe sama.

 • Ve věkově smíšeném dětském kolektivu chlapců a děvčat učíme děti poznávat a přijímat různorodé projevy svých vrstevníků.

Hlavní přínosy pro rodiče

 • Umožňujeme dětem postupné osamostatňování se.
 • Připravujeme děti na pravidelnou docházku do předškolního zařízení.
 • Nabízíme prostředí, které je pro dítě bezpečné a plně rozvíjející.
 • Jsme otevřeni komunikaci s rodiči a klademe důraz na vzájemnou spolupráci s rodinou.

„Dávat podněty do života a poskytovat pak dostatečný prostor ke svobodnému vývoji – v tom je primární úloha vychovatele.“

Marie Montessori

Dny a časy pro školní rok 2017/2018

čtvrtek

8:00-15:30 (13:30)

pátek

8:00-13:30

Cena programu

1 den v týdnu (5,5 hodiny) – 5.500 Kč
1 den v týdnu (7,5 hodiny) – 6.900 Kč
2 dny v týdnu – 11.200 Kč

* Sourozenec na stejném programu má slevu 20 %.
* Obědy si děti hradí zvlášť.
* Pravidla pro omluvy a náhrady najdete zde.

Online přihláška na program

Pokud se chcete přihlásit na program,
vyplňte, prosím, online přihlášku a my se vám obratem ozveme.

Zajímá vás, jak to na programu vypadá?
Přijďte si ho k nám nezávazně vyzkoušet.

Na všech programech nabízíme zkušební hodinu zdarma.