Akreditované montessori kurzy
nejen pro pedagogy

Montessori nejsou pouze pomůcky, ale zajímá nás celkový přístup dětem, jejich rozvoj i přirozená výchova a také úloha nás dospělých jako průvodců dětí. Na našich kurzech a seminářích se můžete dozvětet více o této metodě, o tom jak ji převést do praxe a jak se dále osobnostně rozvíjet.

montessori workshopy brno

Montessori pedagogika pro ZŠ

Svět nových objevů, zkoumání souvislostí, seznamování se s okolním světem, historií, přírodními zákonitostmi. Využívání matematických a jazykových dovedností pro získávání, zpracování a prezentování dalších informací. Rozvíjení odpovědnosti za svou práci a schopnost spolupráce v týmu. To vše lze nabídnout ve výuce dětem na prvním či druhém stupni základní školy. Pedagog může vystupovat v roli průvodce a se stát pro děti partnerem. K tomu všemu nám může pomoci montessori pedagogika. Představení metody, její využítí ve výuce a seznámení s postupy pro každodenní práci s dětmi vám ukážeme v průběhu akreditovaného kurzu pro ZŠ.

VÍCE INFORMACÍ
Montessori Brno

Montessori pedagogika pro MŠ

Předškolní věk je plný objevování, zkoumání, radosti z poznávání čísel, písmen, ale také učení se komunikovat s vrstevníky a být součástí kolektivu. To vše lze v prostředí, které je naplněno láskou a porozuměním, které je vybaveno množstvím podnětného materiálu, a ve kterém jsou připraveni respektující průvodci provázející děti na jejich cestě. Montessori nabízí ucelenou metodiku pro vzdělávání, ale také výchovu dětí. V našem akreditovaném kurzu zaměřeném na děti 3-6 let se dozvíte, jak s dětmi ve školkách pracovat, jak vypadá podnětné prostředí, k čemu slouží a jak děti rozvíjejí jednotlivé montessori pomůcky a třeba i jak vypadá běžný den v montessori MŠ.

VÍCE INFORMACÍ
Montessori centrum Brno

Montessori pedagogika I – přirozené vzdělávání

Hledáte odpovědi na různé výchovné otázky a přístupy k dětem a zaujala vás montessori pedagogika. Moc o ni ale nevíte a chtěli byste se dozvědět více. Nabízíme vhledový kurz do montessori, ve kterém vám ukážeme jak vypadá připravené prostředí a proč je důležité pro dítě. Řekneme si o tom, jak se dítě vyvíjí a která období jsou pro něj důležitá a jak ho můžeme v těchto obdobích podpořit, jak pracujeme s emocemi a jak vypadá zdravá komunikace a mnoho dalšího. Kurz je určen nejen pedagogickým pracovníkům, pro které je akreditován MŠMT, ale také rodičům, kteří by rádi získali ucelenější informace o montessori přístupu.

VÍCE INFORMACÍ

Montessori pedagogika II – osobnost dítěte

Už něco o montessori víte, ale cítíte, že by bylo dobré své poznatky prohloubit. Na montessori kurzu věnovaném osobnosti dítěte se dotkneme vývojových témat, ale hodně budeme pracovat prakticky v připraveném montessori prostředí. Ukážeme si základní materiál k jednotlivých oblastem pozvávání, ale také si řekneme jak můžeme pracovat s pravidly, řádem a s tím související samostatností dítěte. Kurz je primárně určen pedagogickým pracovníkům, ale také rodiče mohou najít zde odpovědi na své otázky ohledně výchovy dětí.

VÍCE INFORMACÍ

Hudba v montessori

Hudba je přirozenou součástí našich životů. Hudba oslovuje každé dítě. Je pro něj nástrojem k učení, ale také zdrojem radosti a potěšení. Umožňuje mu lepší orientaci v čase a prostoru, dokáže pomoci při osvojování matematických, ale i jazykových dovedností. Na nás je, jakou formou hudbu dětem nabídneme. V průběhu našeho semináře vám ukážeme, jak lze v montessori systému hudbu zapojit do výuky, jaké jsou vhodné pomůcky, co vše můžeme s dětmi dělat při společných programech a ukážeme si konkrétní práci s hudebním montessori materiálem, se zvonky.

VÍCE INFORMACÍ
montessori workshopy

Montessori workshopy pro ZŠ

V montessori prostředí často hovoříme o připraveném prostředí, pomůckách a respektujícím přístupu. Ale jak pracovat s konkrétní pomůckou či jak dětem představit některý z montessori příběhů? Nabízíme inspiraci pro práci ve třídách základních škol v rámci MŠMT akreditovaných workshopů nejen pro pedagogické pracovníky z montessori zařízení.

VÍCE INFORMACÍ
Montessori padagodika pro mateřské školy

Skupinová práce s předškoláky nejen v montessori

Každé dítě je jedinečné a ke každému dítěti bychom měli přistupovat s ohledem na jeho přirozenost. Pokud lépe porozumíme, co dítě potřebuje, bude pro nás snadnější převést individuální přístup do pedagogické praxe. Předškolní děti pracují i ve skupinách a přípravit výukové programy může být někdy náročné. Na semináři si ukážeme inspiraci pro práci s předškoláky v montessori prostředí.

VÍCE INFORMACÍ

Soustřeďte se na rozvoj toho dobrého v dítěti, aby pro to špatné nezbylo místo.

Marie Montessori