Montessori kurzy nejen pro pedagogy

Montessori nejsou pouze pomůcky, ale zajímá nás celkový přístup dětem, jejich rozvoj i přirozená výchova a také úloha nás dospělých jako průvodců dětí. Na našich kurzech a seminářích se můžete dozvětet více o této metodě, o tom jak ji převést do praxe a jak se dále osobnostně rozvíjet.

montessori kurzy

Montessori pedagogika 0 - 3 roky

Nejmenší dítě má před sebou obrovský úkol, a to vybudovat novou osobnost. Je to období enormního vývoje, které se už nikdy nezopakuje. Z novorozence, který je odkázan na péči, se stane dítě, které ovládá svoje tělo, miluje práci a objevování světa skrze své smysly a pracuje na rozvoji své vůle, sebevědomí a sebekontrole. Naším hlavním úkolem je poznat jeho potřeby, připravit prostředí, kde si je může naplnit a neklást překážky, které ho zbytečně odkloní od přirozené cesty jeho rozvoje. Na kurzu vám představíme základní principy Montessori přístupu a ukážeme si postupy práce se zaměřením na děti od 0- 3 let.

VÍCE INFORMACÍ
Montessori centrum Brno

Montessori pedagogika I – přirozené vzdělávání

Hledáte odpovědi na různé výchovné otázky a přístupy k dětem a zaujala vás montessori pedagogika. Moc o ni ale nevíte a chtěli byste se dozvědět více. Nabízíme vhledový kurz do montessori, ve kterém vám ukážeme jak vypadá připravené prostředí a proč je důležité pro dítě. Řekneme si o tom, jak se dítě vyvíjí a která období jsou pro něj důležitá a jak ho můžeme v těchto obdobích podpořit, jak pracujeme s emocemi a jak vypadá zdravá komunikace a mnoho dalšího. Kurz je určen nejen pedagogickým pracovníkům, pro které je akreditován MŠMT, ale také rodičům, kteří by rádi získali ucelenější informace o montessori přístupu.

VÍCE INFORMACÍ
Montessori Brno

Montessori pedagogika pro MŠ

Předškolní věk je plný objevování, zkoumání, radosti z poznávání čísel, písmen, ale také učení se komunikovat s vrstevníky a být součástí kolektivu. To vše lze v prostředí, které je naplněno láskou a porozuměním, které je vybaveno množstvím podnětného materiálu, a ve kterém jsou připraveni respektující průvodci provázející děti na jejich cestě. Montessori nabízí ucelenou metodiku pro vzdělávání, ale také výchovu dětí. V našem akreditovaném kurzu zaměřeném na děti 3-6 let se dozvíte, jak s dětmi ve školkách pracovat, jak vypadá podnětné prostředí, k čemu slouží a jak děti rozvíjejí jednotlivé montessori pomůcky a třeba i jak vypadá běžný den v montessori MŠ.

VÍCE INFORMACÍ
Montessori padagodika pro mateřské školy

Skupinová práce s předškoláky nejen v montessori

Každé dítě je jedinečné a ke každému dítěti bychom měli přistupovat s ohledem na jeho přirozenost. Pokud lépe porozumíme, co dítě potřebuje, bude pro nás snadnější převést individuální přístup do pedagogické praxe. Předškolní děti pracují i ve skupinách a přípravit výukové programy může být někdy náročné. Na semináři si ukážeme inspiraci pro práci s předškoláky v montessori prostředí.

VÍCE INFORMACÍ
kurzy montessori brno

Hudba v montessori

Hudba je přirozenou součástí našich životů. Hudba oslovuje každé dítě. Je pro něj nástrojem k učení, ale také zdrojem radosti a potěšení. Umožňuje mu lepší orientaci v čase a prostoru, dokáže pomoci při osvojování matematických, ale i jazykových dovedností. Na nás je, jakou formou hudbu dětem nabídneme. V průběhu našeho semináře vám ukážeme, jak lze v montessori systému hudbu zapojit do výuky, jaké jsou vhodné pomůcky, co vše můžeme s dětmi dělat při společných programech a ukážeme si konkrétní práci s hudebním montessori materiálem, se zvonky.

VÍCE INFORMACÍ
montessori workshopy brno

Montessori pedagogika pro ZŠ

Svět nových objevů, zkoumání souvislostí, seznamování se s okolním světem, historií, přírodními zákonitostmi. Využívání matematických a jazykových dovedností pro získávání, zpracování a prezentování dalších informací. Rozvíjení odpovědnosti za svou práci a schopnost spolupráce v týmu. To vše lze nabídnout ve výuce dětem na prvním či druhém stupni základní školy. Pedagog může vystupovat v roli průvodce a se stát pro děti partnerem. K tomu všemu nám může pomoci montessori pedagogika. Představení metody, její využítí ve výuce a seznámení s postupy pro každodenní práci s dětmi vám ukážeme v průběhu akreditovaného kurzu pro ZŠ.

VÍCE INFORMACÍ
montessori workshopy

Montessori workshopy pro ZŠ

V montessori prostředí často hovoříme o připraveném prostředí, pomůckách a respektujícím přístupu. Ale jak pracovat s konkrétní pomůckou či jak dětem představit některý z montessori příběhů? Nabízíme inspiraci pro práci ve třídách základních škol v rámci MŠMT akreditovaných workshopů nejen pro pedagogické pracovníky z montessori zařízení.

VÍCE INFORMACÍ
montessori brno

Montessori pedagogika II – osobnost dítěte

Už něco o montessori víte, ale cítíte, že by bylo dobré své poznatky prohloubit. Na montessori kurzu věnovaném osobnosti dítěte se dotkneme vývojových témat, ale hodně budeme pracovat prakticky v připraveném montessori prostředí. Ukážeme si základní materiál k jednotlivých oblastem poznávání, ale také si řekneme jak můžeme pracovat s pravidly, řádem a s tím související samostatností dítěte. Kurz je primárně určen pedagogickým pracovníkům, ale také rodiče mohou najít zde odpovědi na své otázky ohledně výchovy dětí.

VÍCE INFORMACÍ

Soustřeďte se na rozvoj toho dobrého v dítěti, aby pro to špatné nezbylo místo.

Marie Montessori