EDU školka
Montessori školka pro děti 3 - 6 let

čtvrtek + pátek

Vašim dětem nabízíme dva dny intenzivního vzdělávání . Děti ke svému zdravému rozvoji potřebují podnětnéláskyplné prostředí, které je bude podporovat v objevování.

V předškolním období je dítě nabito energií a touhou seznámit se s písmeny, slovy, čísly a vším, co je obklopuje. Tento jedinečný dětský potenciál můžeme podpořit připraveným prostředím, jehož jsme i my součástí.

Jak EDU školka probíhá?

 • EDU školka je vhodná pro děti od 3 do 6 let.
 • Zaměřujeme se na práci s montessori materiálem a dalšími didaktickými pomůckami nejen z oblasti matematiky a jazyka.
 • Děti pracují samostatně nebo ve skupinkách.
 • V rámci celého programu se snažíme vést děti k samostatnosti a k radosti z jednotlivých činností, které již dokáží vykonávat samy.
 • Po příchodu v šatně se dítě s pomocí rodiče převléká, procvičuje samostatnost při oblékání, skládání a ukládání oblečení a při přezouvání.
 • Při příchodu se rodič s dítětem rozloučí u vstupních dveří do třídy a předá dítě lektorovi.
 • Pozornost věnujeme také sebeobsluze dítěte na toaletě.
 • V průběhu dne dítě tráví čas také v kuchyňce. Během svačiny a oběda procvičuje základní návyky při stolování, přípravě jídla a úklidu. Umývá, utírá a uklízí použité nádobí.
 • K procvičování různých praktických dovedností jsou připraveny pomůcky přizpůsobené velikostí dítěti.
 • Součástí je také společná činnost na elipse, kde se děti setkávají u společného tematicky zaměřeného programu. Děti zkoumají věci a jejich funkci, poznávají rostliny a pozorují jejich růst, zajímají se o život živočichů a lidí.
 • Po samostatném oblékání pod vedením lektora odcházejí děti ven, kde mají prostor pro pohybové aktivity a zkoumání okolí. Na procházky chodíme  za každého počasí.

Rozvrh dne

8.00 - 9.00Příchod dítěte, aktivity v šatně, v kuchyňce.
8.00 – 9.45Individuální práce s montessori pomůckami a dalším materiálem
9.45 - 10.30Příprava svačiny a svačina
10.30-11.00Společná elipsa
11.00 - 12.25Procházka a aktivity venku
12.30 - 13.00Příprava na oběd, oběd, úklid kuchyňky
13.00 - 13.15Předávání dítěte (v pátek do 13.30)
Prodloužený program:
13.30 - 14.15Odpočinek dětí
14.15 -15.25Práce s pomůckami, příp. pobyt venku
14.30 -15.30Předávání dětí

Co bude dítě potřebovat

 • Batůžek a v něm krabičku s jídlem (ovoce, zeleninu - na procvičování krájení), láhev s pitím (jen v létě - nosíme ven), přezůvky a oblečení do třídy (kalhoty / legíny / sukni a ponožky).
 • V sáčku/tašce náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky, triko a kalhoty) a pláštěnku.
 • Do třídy je třeba mít kalhoty/ sukni určené dovnitřNa procházku děti odchází v oblečení určeném ven (kalhoty/ sukni) ve kterém přišly a odložily v šatě a pohodlnou obuv v deštivém počasí nepromokavou. 

JÍDELNÍČEK - obědy

Co mají děti k obědu v EDU školce najdete na webu: FiLii-rozvoz 

Po kliknutí na odkaz bez přihlášení: "https://strav.nasejidelna.cz/0248/logini" 

 Jakým způsobem postupovat v případě absence:

 • Nemoc/absence dítěte: striktně SMS, tel 608 448 810, uvést jméno dítěte a předpokládanou délku absence (1 den/oba dny).

 • Odhlášení oběda:  striktně SMS, tel: 608 448 810 do 9h předešlého dne
 • Vyzvednutí neodhlášeného oběda:

 • možné  pouze v době 11:30 - 11:45h  ve výdejně DS Kvítek

 • pouze do vlastních krabiček  

 • nutno nahlásit pomocí SMS na výše uvedené telefonní číslo

Hlavní přínosy pro dítě

Dítě ve věku 3-6 let potřebuje vykonávat skutečné činnosti.

 • Děti vedeme k toleranci a k respektu k sobě i ke svému okolí.

 • Děti si osvojují jednotlivé dovednosti při samostatné práci a s nabytou dovedností se potom učí spolupracovat.

 • Děti mají k dispozici velké množství montessori pomůcek a pohybují se v podnětném prostředí svých vrstevníků.

 • Ve věkově smíšeném dětském kolektivu chlapců a děvčat učíme děti poznávat a přijímat různorodé projevy chování.

Hlavní přínosy pro rodiče

 • Nabízíme prostředí, které je pro dítě bezpečné a plně rozvíjející.
 • Jsme otevřeni komunikaci s rodiči a nabízíme jim další vzdělávání prostřednictvím kurzů a přednášek.
 • EDU školku je v ostatních dnech vhodné kombinovat s další školkou ( lesní, klasickou).
 • Vašim dětem nabízíme intenzivní vzdělávání nejen z oblasti montessori pedagogiky.

Uzavřená Fcb skupina pro rodiny dětí EDUškolky

„Dávat podněty do života a poskytovat pak dostatečný prostor ke svobodnému vývoji – v tom je primární úloha vychovatele.“

Marie Montessori

Dny a časy pro školní rok 2023/2024

12. září 2024 - 20. června 2025

Na školní rok 2024/25 je již kapacita obsazena

čtvrtek

8:00-15:30

pátek

8:00-13:30

Cena za pololetí ve šk. roce 2024/2025 

Cena za pololetí

čt + pá – 14.500 Kč

* Sourozenec na stejném programu má slevu 20 %.
* Obědy se hradí zvlášť.

Online přihláška na program

Vyplňte online přihlášku a my se vám obratem ozveme.

Pro tento školní rok již máme  obsazeno.

Na příští školní rok 2025/2026 se bude možno hlásit od března 2025.