Předškoláci a prvňáci

Montessori 5 - 8 let

Nechat děti hledat svou cestu, objevovat, přicházet na souvislosti a dávat si poznané do souvislostí. Učitel vystupuje v roli průvodce. Připraví pro děti prostředí plné Montessori materiálu a ukáže cestu k vlastnímu zkoumání.

Jak program probíhá?

 • Program pravidelně probíhá ve středu odpoledne

 • Program je určen pro děti ve věku 5-8 let - předškolní děti a prvňáčky
 • Každé setkání je tematicky zaměřené a k dané oblasti mají děti připraveno několik stanovišť, na kterých pracují buď samostatně, nebo ve skupinkách.

 • Mezi činnostmi jsou připraveny úkoly na procvičování grafomotoriky – uvolnění ruky a nácvik správného úchopu.

 • Děti také společně pracují na daném úkolu, věnujeme se spolupráci a komunikaci ve skupince.

 • Programu se účastní maximálně 8 dětí.

Co bude dítě do programu potřebovat

 • Přezůvky

 • Pohodlné oblečení

 • Ve třídě mají děti k dispozici vodu a čaj

Hlavní přínosy pro dítě

Dejme dětem možnost objevovat a zkoumat.

 • práce s konkrétním Montessori materiálem
 • děti se seznamují s učivem pro ně přirozeným způsobem
 • zaměření na oblasti, které děti potřebují procvičit nebo ve kterých jim není školní látka srozumitelná
 • děti budou vedeny k vlastnímu poznání skrze montessori pomůcku

„Děti si nesou vůli vědět samy v sobě“.

Marie Montessori

Dny a časy pro školní rok 2024/2025

středa

2.10.2024 - 21.5.2025
(mimo jarní prázdniny)
13:30 - 15:00
obsazeno
15:30 - 17:00

obsazeno

Cena programu

4.400 Kč/ 30 lekcí

Online přihláška na program