Začínáme s montessori 

teorie + praxe

4 denní seminář pro rodiče a děti 1-3 roky

Na semináři se budeme zabývat nejdůležitějšími prvky vývojových fází dětí od 1 do 3 let a způsoby komunikace, které z nich vyplývají a u batolat fungují. Vyzkoušíte si, co je možné po dětech tohoto věku chtít, v čem vnímají svět jinak než my, jak přistupovat k jejich emocím a jak jim nabízet aktivity, které budou nejlépe rozvíjet jejich inteligenci a schopnosti.

Jak seminář probíhá?

 • Seminář tvoří 4 setkání věnovaná teorii i praxi.
  Maximální počet míst je 8 rodičů.
 • 1. den: ÚVODNÍ SETKÁNÍ pro rodiče – o čem je montessori u dětí do 3 let - jaké způsoby komunikace u batolat fungují – jak lze pracovat s jejich emocemi – jak nebýt překážkou jejich vývoje – jak podpořit rozvoj sebehodnoty, inteligence i dovedností.
 • 2. a 3. den: DÍLNY, kde si děti vyzkouší montessori pomůcky a aktivity. Rodiče si v praxi otestují poznatky z prvního setkání a třeba i jiné způsoby vedení svých dětí či nové pohledy na to, co mohou zvládnout.
 • 4. den: ZÁVĚREČNÉ SETKÁNÍ pro rodiče – sdílení poznatků – otázky a odpovědi - prostor na hlubší ponoření do některých témat.

Témata, o kterých si budeme povídat

 • Připravené prostředí
  Projdeme si všechny prostory připraveného prostředí Montessori centra a přímo na místě si povíme, proč jsou zařízeny přesně takto, co to dětem přináší a co z toho je možné či prospěšné zavést třeba i doma.
 • Vnitřní motivace
  Seznámíme se zásadním principem montessori přístupu, kterým je vnitřní motivace, a souvisejícími otázkami: Je pravda, že se v montessori děti nechválí? A netrestají? Jde je bez toho vůbec vychovat? Co je nejvhodnější pro rozvoj jejich sebehodnoty?
 • Svobodná volba
  S tím úzce souvisí další téma, a to souvislost svobodné volby, která je v montessori klíčová, s důležitostí přiměřených hranic. O montessori se někdy říká, že si tam děti vybírají činnosti samy. Jinde člověk slyší, že je montessori plné pravidel a omezení. Pro jedny je to volná výchova, pro druhé nepružný systém vhodný jen pro určité typy klidných a soustředěných dětí. Tak jak je to tedy? Jakou roli hraje svobodná volba a jak je to se svobodnou volbou u dětí do tří let?
 • Komunikace
  Těžiště naší práce v této skupině bude komunikace s dětmi, popovídáme si vzájemně, co nám s dětmi funguje, co ne, a povíme si o některých postupech a zlepšovácích, které máme v montessori vyzkoušené a samozřejmě také podložené stoletou tradicí tohoto přístupu a vědeckými poznatky Marie Montessori a jejích následovníků i současné neurovědy a vývojové psychologie.
 • Potřeby dětí
  Abychom se s batolaty mohli dobře domluvit, musíme tušit, jak funguje jejich psychika, a proto stručně probereme nejdůležitější vývojové milníky ve věku 0-3 roky a hlavní potřeby dětí tohoto věku. Podíváme se také na rozdíl mezi potřebou a chtěním.
 • Montessori principy
  V rozsahu nutném pro naše praktické potřeby se dotkneme i dalších základních montessori principů, jako je absorbující mysl, senzitivní období, polarizace pozornosti, řád, smyslové vnímání (jeho důležitost a specifika u batolat).

Hlavní přínosy pro rodiče

 • V malé skupině ( 5 - 8 rodičů ) získáte větší jistotu v tom, jaké činnosti dětem nabízet a jak je při nich podpořit.
 • Dozvíte se, proč některé naše návrhy, instrukce či zákazy děti nevnímají, a čím je nahradit.
 • Naučíte se vědoměji pozorovat dítě, vnímat, co potřebuje rozvíjet, a rozlišovat mezi potřebou a chtěním.
 • Ujasníte si, jaké jsou základní vývojové potřeby batolat, a co z toho plyne v praxi.
 • Možná ztratíte pochybnost o tom, že dítě můžete v případě potřeby zastavit či mu nevyhovět, a naučíte se, jak to udělat empaticky a zároveň srozumitelně.
 • Vyzkoušíte si, jak se lze stavět k emočním stavům dětí, jak jejich emoce přijímat a pomáhat dětem rozvíjet schopnost s nimi pracovat.
 • Na 2 dopoledních setkáních si s dětmi prakticky vyzkoušíte mnohé z toho, co jste se dozvěděli při úvodním setkání. Dostanete přitom podporu, zpětnou vazbu, lektoři vám budou celou dobu k dispozici, bude prostor na praktické dotazy a ukázky.

Hlavní přínosy pro dítě

 • Ve skupině dětí podobného věku si vyzkouší spoustu nových aktivit, pomůcek a situací.
 • Montessori pomůcky mu umožní procvičit jemnou i hrubou motoriku, zapojí se do činností, které rozvíjí jazyk, naučí se nová slova, vyzkouší si práci s ponkem nebo v kuchyňce a získá sebevědomí, co vše může samo zvládnout.
 • Vaše dítě uvidí ostatní děti a dospělé v akci, možná si s nimi společně zazpívá a zatančí.
 • Díky semináři získá vaše dítě znalejšího a klidnějšího rodiče, který mu bude lépe rozumět a bude mu ještě lepším průvodcem při jeho zkoumání světa.

Lektorky programu

Termíny semináře

17. 6. - 20.6.2024

4 setkání
obsazeno

9. 9. - 12. 9. 2024

4 setkání
pondělí 17:30 - 20:00
úterý 9:30 - 11:00
středa 9:30 - 11:00
čtvrtek 17:30 - 20:00

Cena semináře

1.900 Kč

sleva 300kč pro klienty EDU dílen rodiče s dětmi

Přihláška

Po vyplnění se vám obratem ozveme.

Soustřeďte se na rozvoj toho dobrého v dítěti, aby pro to špatné nezbylo místo.

Marie Montessori