Montessori pedagogika

Pedagogika Marie Montessori se vyvíjí již celé století. Tvoří ucelený a propracovaný vzdělávací systém, který respektuje vývojová období dítěte, vychází z jeho potřeb, pomáhá rozvíjet dítěti jeho schopnosti a vnímání sebe i okolí. Montessori metoda pomocí konkrétního výukového materiálu a vytvořením vhodného prostředí podporuje přirozený zájem dítěte, pomáhá mu zafixovat si správné pracovní návyky i vytvářet svůj vlastní úsudek.

Marie Montessori

Maria Montessori se narodila roku 1870 v Italské Chiaravalle. Byla všestranou pedagožkou, lékařkou, filozofkou a vědkyní.
Více informací →

Montessori metoda

Montessori je pro nás všechny cesta k objevování a k získání touhy hledat odpovědi na nejrůznější otázky. Snažíme se dětem nabídnout místo, kde se mohou cítit svobodně a plně naplňovat své touhy.
Více informací →

Montessori literatura

Ukázka knih od Marie Montessori.
Více informací →