Doporučená Montessori literatura

Tajuplné dětství

Autor: Maria Montessori

Tajuplné dětství je kniha, která bývá doporučována jako úvod do montessori pedagogiky. Marie Montessori se v ní zabývá psychikou dítěte zejména v raném dětství a upozorňuje na zvláštnosti vývoje dětského vnímání okolního světa. Všechny knihy M. Montessori mají i filozofický rozměr, přesto jsou velmi lidské a laskavé. Kniha je stále aktuální - v autorčině době stejně jako dnes pomáhá pochopit, jakým způsobem dětem pomoci k navození klidu, rovnováhy a sebevědomí. Také inspiruje k zamyšlení nad prostředím, v němž děti vychováváme, nad (ne)smysluplností předmětů, kterými jsou děti obklopovány, či nad uzavíráním dětí v nereálném světě, které má na ně velmi negativní účinky. Kniha obsahuje také fotografickou přílohu zobrazující pomůcky pro smyslový rozvoj dítěte.

Objevování dítěte

Autor: Maria Montessori

Zakladatelka montessori vzdělávání zde vysvětluje nejen vědecké základy svého přístupu, ale seznamuje i s metodami a nástroji, které usměrňují rozvoj jednotlivých vloh souvisejících kupříkladu s pohybem, vnímáním, psaním, čtením, řečí, počítáním, kreslením či hudbou. Od prvního vydání této knihy uplynulo již více než sto let, stejně jako od doby, kdy Marie Montessori otevřela svoje první zařízení pro děti v Římě a kdy se jí také jako mladé lékařce povedlo naučit děti označené za „nevzdělatelné“ číst a psát tak, že úspěšně složily státní zkoušky pro děti zdravé. Její předpoklad, že metody práce, které používala u postižených dětí, by mohly přinést zajímavé výsledky i u zdravé populace, se ukázal jako správný. Marii Montessori se podařilo odhalit v dětech obrovský potenciál - avšak na rozdíl od některých teoretiků, kteří planě horlí na téma netušených možností dětí, našla k tomuto potenciálu klíč. Spolu s nadčasovou objevitelkou Marií Montessori můžete projít částí její objevné výpravy při četbě této knihy.

Absorbující mysl

Autor: Maria Montessori

Název odkazuje k úžasné vlastnosti, kterou mají malé děti v prvních šesti letech života – dnešní neurologie by ji nejspíš nazvala plasticitou mozku. Umožňuje dětem naučit se nepředstavitelné množství věcí, snadno a bez námahy, narozdíl od nás dospělých, kteří na naučení něčeho nového potřebujeme nesrovnatelně více času a úsilí. Maria Montessori se touto oblastí dětského vývoje důkladně zabývala a svoje poznatky shrnula v této knize. Čtenář zde má možnost hlouběji pochopit, co všechno vlastně dítě absorbuje – pohyb, jazyky, kulturu…, a také jak - nevědomě, bez vynaložení námahy, bez omezení, bez možnosti výběru, s radostí nebo vážností v závislosti na situaci atd. Jak vypadají vhodné podmínky, ve kterých dítě absorbuje co možná nejharmoničtějším způsobem, je dalším velkým tématem tohoto spisu. Jde o další ze základních knih montessori přístupu.

Metoda Marie Montessori pro naše dítě

Autor: Karel Rýdl

V úvodu knihy jsou výstižně a stručně nastíněny hlavní principy a pojmy montessori pedagogiky a také je popsáno, jak by to ve školce vedené v montessori duchu mělo vypadat. Druhá část knihy je sborníkem nejzajímavějších pasáží ze závěrečných prací absolventů diplomových kurzů Montessori ČR, na nejrůznější témata s montessori pedagogikou související. V závěru knihy lze nalézt texty českých i zahraničních autorů s montessori tematikou, často jinde dosud nepublikované. Celkově jde o velmi informativní průřez, který na malém rozsahu poměrně tenké knížky přináší rozmanité pohledy, zkušenosti, praktické tipy i teoretické znalosti. I tato kniha je vhodná jako úvodní seznámení s montessori přístupem.

Vychováváme a vzděláváme s Marií Montessoriovou

Harald Ludwig a kolektiv

Praxe reformně pedagogické koncepce

Sotva stostránková kniha přináší zejména texty předních německých praktiků montessori pedagogiky, dále vybrané pasáže citované přímo z děl zakladatelky metody, a poskytuje prostor i odpovědím na nejobvyklejší dotazy, které ohledně montessori bývají kladeny. V praktických pasážích se tato publikace věnuje zejména výchově a vzdělávání na školním stupni. Může být inspiračním či úvodním materiálem pro stávající a budoucí učitele, vychovatele a rodiče.

Od dětství k dospívání

Autor: Maria Montessori

Tato kniha Marie Montessori ukazuje na aktuálnost „alternativní“ výchovy, vyučování a reformy školství. Mezi autorčiny nejzásadnější myšlenky patří požadavek, aby v dítěti byla pěstována přirozená potřeba rozvoje, a tím vzdělání. Podle M. Montessori by se nikdo neměl učit z donucení a kvůli prospěchu a papíru, který mu zajistí dobré postavení, ale v zájmu osobního vývoje i rozvoje celé společnosti. Vzhledem k roku prvního vydání tohoto díla (1948) je dobré na některé reálie i myšlenky pohlížet z dobového hlediska. Přesto lze říct, že autorka velmi předběhla svou dobu, když prosazovala, aby se školství a vzdělávací metody přiblížily životu, stejně jako svým důrazem na výchovu mládeže v úctě k člověku a světu.