Doporučená Montessori literatura

Tajuplné dětství

Autor: Maria Montessori

Tajuplné dětství je kniha, která bývá doporučována jako úvod do montessori pedagogiky. Marie Montessori se v ní zabývá psychikou dítěte zejména v raném dětství a upozorňuje na zvláštnosti vývoje dětského vnímání okolního světa. Všechny knihy M. Montessori mají i filozofický rozměr, přesto jsou velmi lidské a laskavé. Kniha je stále aktuální - v autorčině době stejně jako dnes pomáhá pochopit, jakým způsobem dětem pomoci k navození klidu, rovnováhy a sebevědomí. Také inspiruje k zamyšlení nad prostředím, v němž děti vychováváme, nad (ne)smysluplností předmětů, kterými jsou děti obklopovány, či nad uzavíráním dětí v nereálném světě, které má na ně velmi negativní účinky. Kniha obsahuje také fotografickou přílohu zobrazující pomůcky pro smyslový rozvoj dítěte.

Objevování dítěte

Autor: Maria Montessori

Zakladatelka montessori vzdělávání zde vysvětluje nejen vědecké základy svého přístupu, ale seznamuje i s metodami a nástroji, které usměrňují rozvoj jednotlivých vloh souvisejících kupříkladu s pohybem, vnímáním, psaním, čtením, řečí, počítáním, kreslením či hudbou. Od prvního vydání této knihy uplynulo již více než sto let, stejně jako od doby, kdy Marie Montessori otevřela svoje první zařízení pro děti v Římě a kdy se jí také jako mladé lékařce povedlo naučit děti označené za „nevzdělatelné“ číst a psát tak, že úspěšně složily státní zkoušky pro děti zdravé. Její předpoklad, že metody práce, které používala u postižených dětí, by mohly přinést zajímavé výsledky i u zdravé populace, se ukázal jako správný. Marii Montessori se podařilo odhalit v dětech obrovský potenciál - avšak na rozdíl od některých teoretiků, kteří planě horlí na téma netušených možností dětí, našla k tomuto potenciálu klíč. Spolu s nadčasovou objevitelkou Marií Montessori můžete projít částí její objevné výpravy při četbě této knihy.

Absorbující mysl

Autor: Maria Montessori

Název odkazuje k úžasné vlastnosti, kterou mají malé děti v prvních šesti letech života – dnešní neurologie by ji nejspíš nazvala plasticitou mozku. Umožňuje dětem naučit se nepředstavitelné množství věcí, snadno a bez námahy, narozdíl od nás dospělých, kteří na naučení něčeho nového potřebujeme nesrovnatelně více času a úsilí. Maria Montessori se touto oblastí dětského vývoje důkladně zabývala a svoje poznatky shrnula v této knize. Čtenář zde má možnost hlouběji pochopit, co všechno vlastně dítě absorbuje – pohyb, jazyky, kulturu…, a také jak - nevědomě, bez vynaložení námahy, bez omezení, bez možnosti výběru, s radostí nebo vážností v závislosti na situaci atd. Jak vypadají vhodné podmínky, ve kterých dítě absorbuje co možná nejharmoničtějším způsobem, je dalším velkým tématem tohoto spisu. Jde o další ze základních knih montessori přístupu.