Montessori Centrum Brno

Již od roku 2003 nabízíme vzdělávací služby pro rodiče a děti. Zaměřujeme se především na nejmenší děti ve věku 0 - 8 let a jejich rodiče. Také se věnujeme vzdělávání dospělých - rodičů a pedagogických pracovníků v oblasti přirozené výchovy, a to formou akreditovaných kurzů, workshopů a přednášek.

  • Vytváříme prostředí, kde se mohou děti a rodiče setkávat.
  • Vzděláváme dospělé v oblasti zákonitostí dětského vývoje.
  • Vzděláváme děti v prvních 3 letech života.
  • Podporujeme integraci osobnosti a osamostatňování se u dětí ve věku 2 – 6 let.
  • Podporujeme přirozenou potřebu zkoumat a poznávat u dětí ve věku 6 - 8 let a poskytujeme jim odpovídající didaktický materiál.
  • Přibližujeme Montessori pedagogiku veřejnosti prostřednictvím přednášek a vzdělávacích kurzů.

Jak to u nás vypadá?

Naše centrum se nachází v klidné lokalitě v Brně Řečkovicích s bezbariérovým přítupem a možností parkování v okolí Montessori centra.

Jsme zaměřeni především na rodiče s dětmi do 6 let věku. Velká část našich aktivit také zahrnuje vzdělávání v montessori pedagogice, a to nejen pro rodiče, ale také pro pedagogické pracovníky. Pro tyto účely máme vybavené prostory Montessori centra četnými pomůckami.

Historie Montessori centra Brno

Celý náš příběh začal vznikem občanského sdružení Montessori Morava v roce 2001, které svou činnost zahájilo dobrovolnými přednáškami v oblasti výchovy a vzdělávání dětí a setkáváním s veřejností. Postupně vznikla ze strany spolupracujících rodičů potřeba pravidelných programů, které byly od 1.7. 2002 nabízeny na Lesné a poté v Žabovřeskách u Salesiánů v provizorních prostorách.

Zvyšující se zájem rodičů podpořil iniciativu sdružení k hledání stálého místa pro vzdělávací centrum. V únoru 2003 byly získány prostory v Bystrci v areálu mateřské školy na Štouračově ulici, kde bylo 1.9.2003 otevřeno Montessori - vzdělávací rodinné centrum.

V průběhu roku 2007 byla ukončena nájemní smlouva na prostory v Brně Bystrci. Po krátkém provizorním působení na základní škole Pavlovská v Brně Kohoutovicích se podařilo získat vhodné prostory v Brně Komíně na základní škole Pastviny, kde bylo 8.10.2007 znovu otevřeno Montessori centrum. Také se zdařilo navázat úzkou spolupráci s vedením základní školy a začala společná připrava projektu Montessori tříd při ZŠ Pastviny. První Montessori třída při ZŠ Pastviny byla otevřena pro žáky 1. a 2. ročníku v roce 2008.

V červnu 2011 byla ukončena nájemní smlouva i na Základní škole Brno Pastviny, a to především díky narůstající kapacitě školy a omezeným prostorovým možnostem. Pokračování v činnosti Montessori centra se nám zdařilo zajistit v Brně Řečkovicích, kde jsme 21.9.2011 opět zahájili provoz.

Na konci roku 2013 se občanské sdružení Montessori Morava transformovalo na obecně prospěšnou společnost Montessori Morava o.p.s.

Provozování Montessori centra představuje velkou část současné činnosti Montessori Morava, o.p.s. Dále společnost podporuje aktivity spojené s propagací Montessori vzdělávací metody, spolupracuje s dalšími subjekty, jako jsou mateřská nebo vzdělávací centra, mateřské a základní školy.