Náš tým a lektoři

Jednotlivé aktivity a programy pro vás připravuje zkušený tým lektorů a spolupracovníků Montessori centra. Jsme tým, který má svou historii i vzdělání, a to nejen získané v ČR, ale také v zahraničí. Většina lektorů se v montessori pohybuje již několik desítek let.

MUDr. Bc. Jana Cinková

ředitelka o.p.s. a odborná lektorka
Pro Montessori Morava o.p.s. pracuje díky svým třem dětem, se kterými začala docházet na programy Montessori centra. Montessori metoda ji natolik zaujala, že se rozhodla opustit svou původní profesi a věnovat se práci s malými dětmi. Kromě vedení celé organizace se věnuje administrativě, řídí a hlídá finance (ekonomie je jejím druhým oborem). Dále má na starosti fundraising a vše kolem projektů a dotací a vlastně všeho ostatního, co je třeba. S Janou se můžete setkávat na programech pro rodiče s dětmi.

Motto: „O tom, jací jsme doopravdy, mnohem více než naše schopnosti, vypovídá to, co si sami zvolíme."

Ing. Lenka Komárková

provozní Montessori centra
Lenka je spoluzakladatelkou Montessori centra, ve kterém ji můžete potkávat již 18 let. Působí také jako lektorka v některých programech pro děti s rodičem, ale věnuje se hlavně administrativě a chodu centra. Lenku nejčastěji potkáte v kanceláři, kde se na ni můžete obrátit v organizačních a finančních záležitostech.

Motto: "Pane, dej mi odvahu změnit to, co změnit mohu, dej mi sílu přijmout to, co změnit nemohu, a dej mi moudrost, abych rozeznal jedno od druhého." (Sv. František z Assisi)

Mgr. Vlaďka Richtrová

Vedoucí lektorka
K Montessori pedagogice se dostala především díky svým dvěma dětem. Po absolvování Diplomového kurzu začala v roce 2008 pracovat v Centru, kde nyní působí jako vedoucí lektor a má na starosti Montessori centrum pro odborné stránce. Má ráda výtvarné aktivity, chystá se studovat arteterapii. Je ženou činu, ráda připravuje nové pomůcky a projekty. Má absolvovaný Diplomový kurz Montessori pedagogiky při Montessori ČR a Diplomový kurz moderní pedagogiky Klause-Dietra Kaula. Můžete ji potkat ve všech programech Montessori centra, také lektoruje na kurzu Montessori pedagogika pro ZŠ.

Motto: "Se zavřenýma očima je žít snadné, nechápat nic z toho, co vidíme..." (John Lennon)

Bc. Pavel Jevula

lektor
Absolvent pedagogické fakulty Masarykovy univerzity se dostal k Montessori pedagogice přes děti svých přátel. Dříve pracoval v Montessori jeslích s dětmi ve věku 1- 3 roky. Rád běhá, cviči jógu a čte beletrii. S dětmi nejraději pozoruje přírodu a zpívá české a anglické písničky. Pavla potkáte na programech pro rodiče s dětmi a ve Školičce.

Mgr. Veronika Kucharská

lektorka
Vystudovala anglistiku a filozofii, učila jazyk na volné noze, pak ji nadšení pro hudbu a rytmus přivedlo k podnikání v další oblasti – obchodování s africkými bubny, včetně pořádání kurzů bubnování a tance, hraní s kapelou a vedení rytmických workshopů pro děti i dospělé. Dlouhodobě se zajímá o psychologii, vliv výchovy na člověka a různé cesty osobního rozvoje. Během vlastního mateřství ji to přirozeně vedlo k seznámení s takzvaně „alternativními“ přístupy k rodičovství, rození, péči, výchově a vzdělávání. Montessori dalo jí i jejím dvěma dětem hodně a fascinuje ji na něm kombinace veliké jednoduchosti a přirozenosti s důmyslnou propracovaností a všímavým důrazem na skutečné potřeby a potenciál dětí. Po fázi vzdělávajícího se rodiče se montessori stalo v roce 2011 i její prací a potkáte ji hlavně v programech pro rodiče s dětmi, pracuje však i s dětmi ve třídě školce. Montessori je pro ni nejen metodou vzdělávání dětí, ale i vynikajícím prostředím pro sebepoznání a růst dospělých. Mimo Montessori centrum pracuje s lidmi i technikou rodinných konstelací, vede individuální i skupinová setkání a v montessori i metodách osobního rozvoje se dále vzdělává. Motto: „Tady a teď.“

Hana Mokrá

lektorka
Hana je spoluzakladatelkou Montessori centra, působí jako lektor odborných Montessori kurzů a kurzů kineziologie One Brain (od roku 1998), věnuje se poradenství v oblasti Montessori pedagogiky, přirozené výchovy a rozvoje osobnosti (od roku 1996). Absolvovala Montessori diplomový kurz zaměřený na děti 3-6 let (2000) a na děti 3-9 let (2003). Motto "Pomoz mi, abych to dokázal sám" naplňuje vzděláváním dospělých. Hanu můžete potkat zejména na kurzech pro dospělé, přednáškách, programu pro rodiče s miminky a také ve své poradně.

Motto: "Dítě je od přírody nachystáno plně využít vlastní potenciál pro svůj rozvoj."

Bc. Iva Čapková

lektorka
V roce 2002 začala docházet se svým prvním dítětem do Montessori centra a u Montessori pedagogiky už zůstala. V roce 2007 absolvovala Diplomový kurz společnosti Montessori ČR a od té doby působí v Montessori centru jako lektorka. Rok 2011 byl ve znamení zřizování Montessori mateřské školy Klíček, ve které od září stejného roku pracuje jako ředitelka a učitelka. Pedagogické vzdělání získala na Masarykově univerzitě (Katedra předškolní pedagogiky), dále absolvovala Diplomový kurz Montessori pedagogiky zaštítěný Claus-Dieter Kaulem v Institutu celostního učení a mnohé další kurzy osobnostního rozvoje. Iva vás bude provázet na vzdělávacích aktivitách pro rodiče i pedagogy.

Motto: "Montessori pedagogika důvěřuje dítěti a počítá s jeho schopnostmi. Já také :-)."

Mgr. Marie Švecová

odborná lektorka
V závěrečných ročnících Studia Učitelství 1. stupně ZŠ Pedagogické fakulty MU v Brně si uvědomila, že tzv. alternativní přístupy vzdělávání jsou pro děti nejen smysluplnější, ale i přirozenější. Při zahraničním Erasmus pobytu v Grazu se na tamější Pädagogische-Akademie poprvé setkala s Montessori třídami prvního stupně v praxi. Absolvovala akreditovaný kurz Montessori pedagogiky v Praze, kurz Respektovat a být respektován a další kurzy zahraničních lektorů rozvíjející Montessori dovednosti. Spolupracuje s Montessori centrem v Brně, kde lektoruje přednášky, semináře a akreditovaný kurz Montessori pedagogika pro MŠ i programy pro děti. Pedagogické zkušenosti získávala ve věkově smíšených třídách prvního stupně i v předškolních zařízeních, jakož i soužitím se čtyřmi dětmi a podporujícím manželem. Hudba zní celým jejím životem, vnímá ji jako bezpečný prostor a dar lidstvu i jako nástroj k vyjádření vlastní individuality. S Marií se potkáte na vzdělávání rodičů a pedagogů.

Motto: „Cenu má pouze cesta, pouze ona trvá.“ (Antoine de Saint- Exupery)

Mgr. Milena Filková

odborná lektorka
Po studiu psychoterapie se Milena zaměřila na pedagogické vzdělávání. Vystudovala sociální a předškolní pedagogiku a zaměřila se na studium montessori pedagogiky. Absolvovala Diplomový montessori kurz v Praze a četné semináře osobnostního rozvoje a montessori pedagogiky. Pracovala jako artererapeut, pedagog, lektor. Učila v MŠ Sluníčko a Viki Kids, poslední roky působí v MŠ Klíček. Dlouhodobě se věnuje lektorské činnosti zaměřené na montessori pedagogiku. V Montessori centru lektoruje kurz Montessori pedagogika pro MŠ.

Mgr. Klára Veselá

odborná lektorka
Montessori přístup ji inspiruje v pracovním i soukromém životě. Univerzitní vzdělání získala na filosofické fakultě, specializované pedagogické vzdělání ukončila maturitní zkouškou. Vystudovala diplomový kurz „Výchova a vzdělávání metodou Marie Montessori“. Věnuje se práci s dětmi a lektorské práci pro dospělé. Působí v Montessori dětské skupině Kvítek. V Montessori centru se s Klárou potkáte na kurzu Montessori pedagogiky pro MŠ.

Motto: „Úsměv je most – po němž přejdeš do bezpečí – Duhou svých odstínů pohladí tě – Dodává odvahu nesmělosti – a rukou podanou povzbudí tě – A je nejkrásnější když – usměje se dítě." (Most – Eva Vodičková)

Lenka Dygasová

odborná lektorka
Montessori pedagogiku poznala v roce 2002, kdy v ní našla inspiraci pro výchovu svých tří dětí. Během mateřské dovolené absolvovala kurzy Jak podpořit přirozený vývoj dítěte, Respektovat a být respektován, Montessori přirozené vzdělávání a také DPS Vychovatelství na Masarykově univerzitě. Absolvovala také mnohé kurzy osobnostního rozvoje a zkušenosti získala na stáži v Norsku. Působí v MŠ Klíček od září 2011. V roce 2013 absolvovala kurz Montessori pedagogika pro MŠ v Brně a v roce 2017 Diplomový kurz ve Společnosti Montessori v Praze. Lenka ráda výtvarně tvoří, stará se o rostliny, čte knihy, sportuje. Pro děti v Klíčku připravuje výtvarné aktivity a pečuje o oblast pomůcek praktického života. Potkat se s Lenkou můžete na kurzu Montessori pedagogiky pro MŠ.

Mgr. Hana Menšíková

odborná lektorka
Hanka vystudovala pedagogickou fakultu Karlovy univerzity – učitelství 2. stupně ZŠ - ČJ, TV a dále rozšiřující studium pro 1. stupeň ZŠ. Absolvovala akreditovaný Diplomového kurzu Montessori v Praze, Diplomový kurz celostního vzdělávání Clause-Dietra Kaula v Praze a Německu. Hanka již 16 let učí děti na 1. a 2. stupni na základní škole Gajdošova, 6 let vykonává funkci zástupce ředitele pro Montessori a 2. stupeň. V Montessori centru 11 let lektoruje MŠMT akreditované kurzy DVPP. Její vášní je sport, hlavně běh na dlouhé tratě. V Montessori centru se s Hankou potkáte na kurzu Montessori pedagogika pro ZŠ.

Bc. Irena Kubantová

lektorka
Po studiu angličtiny a ekonomie učila obchodní angličtinu, pracovala jako asistentka ředitele v bance a nakonec v automobilce, kde byla zodpovědná za zvyšování kvality ve výrobě... a to ji dovedlo ke kvalitě v rodičovství. Montessori cestou jde 10.rokem se svými 3 dětmi a učí a inspiruje ostatní rodiče k nalezení pohody doma: někdy to znamená více uzpůsobení prostoru doma pro děti, někdy jde o úpravu komunikace směrem k dětem, nebo o práci s frustrací dospělých, když jsou děti v nepohodě. Lektoruje, je aktivní na sociálních sítích, má YouTube kanál, vede montessori dílničky v reálném prostředí domova a konzultuje v rodinách. Irena vás provede cyklem seminářů Montessori doma.

Motto: „Being "seen" by another is one of the most important, powerful and lasting gifts a child can receive." - „Jeden z nejdůležitějších, nejmocnějších a nejtrvalejších darů, který dítě může dostat, je být viděn [takové jaké dítě je]." (Dr.Jim and Sonnie McFarland: Montessori Parenting, Unveiling the Authentic Self)

Monika Kasalová

odborná lektorka
Monika vystudovala SPgŠ ve Znojmě, obor učitelství pro mateřské školy. Od roku 1995 pracuje jako učitelka. Dlouhou dobu žila v Austrálii, kde si rozšířila kvalifikaci mimo jiné o kurz How to Talk So Kids Will Listen and Listen So Kids Will Talk (česká varianta Respektovat a být respektován). Po návratu do ČR pracovala v International School of Brno a Montessori MŠ Semínko jako anglicky mluvící učitelka . Český národní diplom Montessori získala ve Společnosti Montessori Praha v roce 2016. Dále absolvovala např. seminář English Language in a Montessori Classroom. Monika má dvě děti a ve volném čase se zajímá o knihy, sport, hudbu a divadlo. Na Montessori pedagogice ji nejvíce uchvátil klid, řád a spontánní samostatná práce dětí.