Náš tým a lektoři

Jednotlivé aktivity pro vás připravuje zkušený tým lektorů a spolupracovníků Montessori centra.

Jsme tým, který má svou historii i vzdělání získané v ČR, ale také v zahraničí.

Převážná většina lektorů se montessori pedagogice věnuje již dlouhou řadu let.

Mgr. Vlaďka Richtrová

odborná a provozní ředitelka
Vystudovala organickou chemii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Výzkumu se nevěnovala dlouho, protože se díky svým dvěma dětem dostala k Montessori pedagogice, na které ji zaujala její smysluplnost, propojenost s psychologií a především dokonalost montessori pomůcek, které jsou nápomocné přirozenému vývoji nejen dětí, ale i osobnostnímu růstu nás dospělých. Po absolvování Diplomového kurzu začala v roce 2008 pracovat v Montessori centru, kde nyní působí jako vedoucí lektor a má na starosti odbornou stránku programů. Absolvovala Diplomový kurz při Montessori ČR pro věk 0-3 roky a 3-6let a Diplomový kurz moderní pedagogiky Klause-Dietra Kaula. Ráda připravuje nové pomůcky a projekty. Je lektorkou EDU dílen, Předškoláků a kurzu Montessori pedagogika pro ZŠ.

Motto:„Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje.“ — Antoine de Saint-Exupéry, Malý princ

MUDr. Jana Cinková

jednatelka Montessori Morava, o.p.s. a lektorka
Pro Montessori Morava o.p.s. pracuje díky svým třem dětem, se kterými začala docházet na programy Montessori centra. Montessori metoda ji natolik zaujala, že se rozhodla opustit svou původní profesi a věnovat se práci s malými dětmi. Kromě vedení celé organizace se věnuje administrativě, řídí a hlídá finance (ekonomie je jejím druhým oborem). Dále má na starosti fundraising a vše kolem projektů a dotací a vlastně všeho ostatního, co je třeba. S Janou se můžete setkávat v EDU dílnách pro rodiče s dětmi.

Motto: „O tom, jací jsme doopravdy, mnohem více než naše schopnosti, vypovídá to, co si sami zvolíme."

Bc. Monika Balašová

lektorka
Během svého téměř desetiletého působení jako průvodkyně dětí v Montessori školce dokončila bakalářské studium v oboru Speciální pedagogika předškolního věku, absolvovala kurzy Respektovat a být respektován, různé kurzy zaměřené na rozvoj hudebních, výtvarných a pohybových dovedností aj. Montessori národní diplom získala v r.2005. Do Montessori centra postupně docházela se třemi dcerami a mohla tak pozorovat jejich práci nejen v domácím prostředí. Za základ považuje připravené prostředí s jasnými pravidly, které je základní podmínkou efektivního učení. S Monikou se můžete potkat v EDU dílnách a Edu školce.

Motto: „Méně je více“

Mgr. Veronika Kucharská

lektorka
Absolvovala kurz AMI Assistant pro věk 0-3 roky. Vystudovala anglistiku a filozofii. Na volné noze učí děti i dospělé a dlouhodobě se zajímá o psychologii, vliv výchovy na člověka a různé cesty osobního rozvoje. Zájem o různé výchovné přístupy ji během mateřství vedl k seznámení s Montessori. Fascinuje ji na něm kombinace jednoduchosti a přirozenosti s důmyslnou propracovaností a všímavým důrazem na skutečné potřeby a potenciál dětí. Absolvovala několik montessori kurzů, semináře Respektovat a být respektován a po fázi vzdělávajícího se rodiče se montessori stalo v roce 2012 i její prací. Potkáte ji v EDU dílnách, Začínáme s montessori, Rodiče s miminky a na přednáškách pro rodiče. Montessori je pro ni nejen metodou vzdělávání dětí, ale i vynikajícím prostředím pro sebepoznání a růst dospělých. Mimo Montessori centrum pracuje s lidmi také technikou rodinných konstelací, vede individuální i skupinová setkání.

Motto: „Tady a teď.“

Bc. Pavel Jevula

lektor
Absolvent pedagogické fakulty Masarykovy univerzity se dostal k Montessori pedagogice přes děti svých přátel. Dříve pracoval v Montessori jeslích s dětmi ve věku 1- 3 roky. Absolvoval montessori kurzy, ale také kurz respektující komunikace. S dětmi nejraději pozoruje přírodu a zpívá české a anglické písničky. Pavla potkáte na úterních EDUdílnách pro rodiče s dětmi a v EDUškolce. Stará se také o webové stránky a sociální sítě centra.

MgA. Monika Čermáková

lektorka
Vystudovala činoherní herectví na JAMU v Brně. Vedle divadla působila také jako lektorka v dětském divadle v Brně. Do Montessori centra ji přivedly její dvě děti, se kterými docházela na kurzy pro rodiče s dětmi a dále se zaujetím pozorovala jejich další rozvoj ve Školičce a poté v DS Kvítek. Montessori pedagogika ji natolik nadchla, že se jí rozhodla věnovat naplno. Absolvovala kurz Montessori pedagogiky pro MŠ a Asistent pedagoga. V současnosti prohlubuje své vzdělání v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. S dětmi ráda tančí, zpívá a tvoří.

Bc. Iva Čapková

lektorka
V roce 2002 začala docházet se svým prvním dítětem do Montessori centra a u Montessori pedagogiky už zůstala. V roce 2007 absolvovala Diplomový kurz společnosti Montessori ČR a od té doby působí v Montessori centru jako lektorka. Rok 2011 byl ve znamení zřizování Montessori mateřské školy Klíček, ve které od září stejného roku pracuje jako ředitelka a učitelka. Pedagogické vzdělání získala na Masarykově univerzitě (Katedra předškolní pedagogiky), dále absolvovala Diplomový kurz Montessori pedagogiky zaštítěný Claus-Dieter Kaulem v Institutu celostního učení a mnohé další kurzy osobnostního rozvoje. Iva vás bude provázet na vzdělávacích aktivitách pro rodiče i pedagogy.

Motto: "Montessori pedagogika důvěřuje dítěti a počítá s jeho schopnostmi. Já také :-)."

Mgr. Marie Švecová

odborná lektorka
V závěrečných ročnících Studia Učitelství 1. stupně ZŠ Pedagogické fakulty MU v Brně si uvědomila, že tzv. alternativní přístupy vzdělávání jsou pro děti nejen smysluplnější, ale i přirozenější. Při zahraničním Erasmus pobytu v Grazu se na tamější Pädagogische-Akademie poprvé setkala s Montessori třídami prvního stupně v praxi. Absolvovala akreditovaný kurz Montessori pedagogiky v Praze, kurz Respektovat a být respektován a další kurzy zahraničních lektorů rozvíjející Montessori dovednosti. Spolupracuje s Montessori centrem v Brně, kde lektoruje přednášky, semináře a akreditovaný kurz Montessori pedagogika pro MŠ i programy pro děti. Pedagogické zkušenosti získávala ve věkově smíšených třídách prvního stupně i v předškolních zařízeních, jakož i soužitím se čtyřmi dětmi a podporujícím manželem. Hudba zní celým jejím životem, vnímá ji jako bezpečný prostor a dar lidstvu i jako nástroj k vyjádření vlastní individuality. S Marií se potkáte na vzdělávání rodičů a pedagogů.

Motto: „Cenu má pouze cesta, pouze ona trvá.“ (Antoine de Saint- Exupery)

Mgr. Hana Menšíková

odborná lektorka
Hanka vystudovala pedagogickou fakultu Karlovy univerzity – učitelství 2. stupně ZŠ - ČJ, TV a dále rozšiřující studium pro 1. stupeň ZŠ. Absolvovala akreditovaný Diplomového kurzu Montessori v Praze, Diplomový kurz celostního vzdělávání Clause-Dietra Kaula v Praze a Německu. Hanka již 16 let učí děti na 1. a 2. stupni na základní škole Gajdošova, 6 let vykonává funkci zástupce ředitele pro Montessori a 2. stupeň. V Montessori centru 11 let lektoruje MŠMT akreditované kurzy DVPP. Její vášní je sport, hlavně běh na dlouhé tratě. V Montessori centru se s Hankou potkáte na kurzu Montessori pedagogika pro ZŠ.

Bc. Irena Kubantová

lektorka
Po studiu angličtiny a ekonomie učila obchodní angličtinu, pracovala jako asistentka ředitele v bance a nakonec v automobilce, kde byla zodpovědná za zvyšování kvality ve výrobě... a to ji dovedlo ke kvalitě v rodičovství. Montessori cestou jde se svými 3 dětmi a učí a inspiruje ostatní rodiče k nalezení pohody doma: někdy to znamená více uzpůsobení prostoru doma pro děti, někdy jde o úpravu komunikace směrem k dětem, nebo o práci s frustrací dospělých. Lektoruje, je aktivní na sociálních sítích, má YouTube kanál, vede montessori dílničky v reálném prostředí domova a konzultuje v rodinách. Irena vás provede cyklem seminářů Montessori doma.

Motto: „Being seen" - „Jeden z nejdůležitějších, nejmocnějších a nejtrvalejších darů, který dítě může dostat, je být viděn takové jaké dítě je." (Dr.Jim and Sonnie McFarland: Montessori Parenting, Unveiling the Authentic Self)

Lenka Dygasová

odborná lektorka
Montessori pedagogiku poznala v roce 2002, kdy v ní našla inspiraci pro výchovu svých tří dětí. Během mateřské dovolené absolvovala kurzy Jak podpořit přirozený vývoj dítěte, Respektovat a být respektován, Montessori přirozené vzdělávání a také DPS Vychovatelství na Masarykově univerzitě. Absolvovala také mnohé kurzy osobnostního rozvoje a zkušenosti získala na stáži v Norsku. Působí jako učitelka v MŠ Klíček od září 2011. V roce 2013 absolvovala kurz Montessori pedagogika pro MŠ v Brně a v roce 2017 Diplomový kurz ve Společnosti Montessori v Praze. Lenka ráda výtvarně tvoří, stará se o rostliny, čte knihy, sportuje. Pro děti v Klíčku připravuje výtvarné aktivity a pečuje o oblast pomůcek praktického života. Potkat se s Lenkou můžete na kurzu Montessori pedagogiky pro MŠ.

Mgr. Milena Filková

odborná lektorka
Milena vystudovanou sociální pedagogiku a psychoterapii a dále se zaměřila na studium montessori pedagogiky. Absolvovala Diplomový montessori kurz v Praze a četné semináře osobnostního rozvoje a montessori pedagogiky. Pracovala jako artererapeut, pedagog, lektor. Učila v MŠ Sluníčko a Viki Kids, poslední roky působí v MŠ Klíček. Dlouhodobě se věnuje lektorské činnosti zaměřené na montessori pedagogiku. V Montessori centru lektoruje kurz Montessori pedagogika pro MŠ.