Náš tým a lektoři

Jednotlivé aktivity a programy pro vás připravuje zkušený tým lektorů a spolupracovníků Montessori centra. Jsme tým, který má svou historii i vzdělání, a to nejen získané v ČR, ale také v zahraničí. Většina lektorů se v montessori pohybuje již několik desítek let.

MUDr. Bc. Jana Cinková

ředitelka o.p.s. a odborný lektor
Pro Montessori Morava o.p.s. pracuje díky svým třem dětem, se kterými začala docházet na programy Montessori centra. Montessori metoda ji natolik zaujala, že se rozhodla opustit svou původní profesi a věnovat se práci s malými dětmi. Kromě vedení celé organizace se věnuje administrativě, řídí a hlídá finance (ekonomie je jejím druhým oborem). Dále má na starosti fundraising a vše kolem projektů a dotací a vlastně všeho ostatního, co je třeba. S Janou se můžete setkávat na programech pro rodiče s dětmi, v Poznávání a v Montessori klubu.

Motto: „O tom, jací jsme doopravdy, mnohem více než naše schopnosti, vypovídá to, co si sami zvolíme."

Ing. Lenka Komárková

provozní ředitelka
Lenka je spoluzakladatelkou Montessori centra, ve kterém ji můžete potkávat již 15 let. Působí také jako lektorka v některých programech pro děti s rodičem, ale věnuje se hlavně administrativě a chodu centra. Lenku nejčastěji potkáte v kanceláři, kde se na ni můžete obrátit v organizačních a finančních záležitostech.

Motto: "Pane, dej mi odvahu změnit to, co změnit mohu, dej mi sílu přijmout to, co změnit nemohu, a dej mi moudrost, abych rozeznal jedno od druhého." (Sv. František z Assisi)

Hana Mokrá

lektorka
Hana je spoluzakladatelkou Montessori centra, působí jako lektor odborných Montessori kurzů a kurzů kineziologie One Brain (od roku 1998), věnuje se poradenství v oblasti Montessori pedagogiky, přirozené výchovy a rozvoje osobnosti (od roku 1996). Absolvovala Montessori diplomový kurz zaměřený na děti 3-6 let (2000) a na děti 3-9 let (2003). Motto "Pomoz mi, abych to dokázal sám" naplňuje vzděláváním dospělých. Hanu můžete potkat zejména na kurzech pro dospělé, přednáškách, programu pro rodiče s miminky a také ve své poradně.

Motto: "Dítě je od přírody nachystáno plně využít vlastní potenciál pro svůj rozvoj."

Mgr. Vlaďka Richtrová

lektorka
K Montessori pedagogice se dostala především díky svým dvěma dětem. Po absolvování Diplomového kurzu začala v roce 2008 pracovat v Centru, kde nyní působí jako lektor. Má ráda výtvarné aktivity, chystá se studovat arteterapii. Je ženou činu, ráda připravuje nové pomůcky a projekty. Má absolvovaný Diplomový kurz Montessori pedagogiky při Montessori ČR a Diplomový kurz moderní pedagogiky Klause-Dietra Kaula. Můžete ji potkat v programech pro rodiče s dětmi, ve Školičce, Předškolákovi a Poznávání světa hrou.

Motto: "Se zavřenýma očima je žít snadné, nechápat nic z toho, co vidíme..." (John Lennon)

Bc. Pavel Jevula

lektor
Absolvent pedagogické fakulty Masarykovy univerzity se dostal k Montessori pedagogice přes děti svých přátel. Dříve pracoval v Montessori jeslích s dětmi ve věku 1- 3 roky. Rád běhá, cviči jógu a čte beletrii. S dětmi nejraději pozoruje přírodu a zpívá české a anglické písničky. Pavla potkáte na programech pro rodiče s dětmi a ve Školičce.

Mgr. Veronika Kucharská

lektorka
Od roku 2003, kdy se s Montessori setkala poprvé, dalo jejím dětem i jí mnoho. Vzděláním a druhým povoláním angličtinářka je v průběhu života přitahována i k různorodým dalším aktivitám s dětmi a ostatními lidmi, dlouhodobě se zajímá o výchovu a psychologii. Miluje pohyb a především tanec, hudbu a přírodu. Montessori ji fascinuje jako přístup, který obohacuje děti stejně jako dospělé, a mnohé jeho prvky jsou podle ní spíš kapkami životní filozofie než pouhými pedagogickými pravidly. Veronika vás bude provázet na programech pro rodiče s dětmi.

Motto: „Tady a teď.“

Bc. Irena Kubantová

lektorka
Po studiu angličtiny a ekonomie učila obchodní angličtinu, pracovala jako asistentka ředitele v bance a nakonec v automobilce, kde byla zodpovědná za zvyšování kvality ve výrobě... a to ji dovedlo ke kvalitě v rodičovství. Montessori cestou jde 10.rokem se svými 3 dětmi a učí a inspiruje ostatní rodiče k nalezení pohody doma: někdy to znamená více uzpůsobení prostoru doma pro děti, někdy jde o úpravu komunikace směrem k dětem, nebo o práci s frustrací dospělých, když jsou děti v nepohodě. Lektoruje, je aktivní na sociálních sítích, má YouTube kanál, vede montessori dílničky v reálném prostředí domova a konzultuje v rodinách. Irena vás provede cyklem přednášek Montessori doma.

Motto: "Being "seen" by another is one of the most important, powerful and lasting gifts a child can receive." - "Jeden z nejdůležitějších, nejmocnějších a nejtrvalejších darů, který dítě může dostat, je být viděn [takové jaké dítě je]." (Dr.Jim and Sonnie McFarland: Montessori Parenting, Unveiling the Authentic Self)

Mgr. Marie Švecová

odborný lektor
V závěrečných ročnících Studia Učitelství 1. stupně ZŠ Pedagogické fakulty MU v Brně si uvědomila, že tzv. alternativní přístupy vzdělávání jsou pro děti nejen smysluplnější, ale i přirozenější. Při zahraničním Erasmus pobytu v Grazu se na tamější Pädagogische-Akademie poprvé setkala s Montessori třídami prvního stupně v praxi. Absolvovala akreditovaný kurz Montessori pedagogiky v Praze, kurz Respektovat a být respektován a další kurzy zahraničních lektorů rozvíjející Montessori dovednosti. Spolupracuje s Montessori centrem v Brně, kde lektoruje přednášky, semináře a akreditovaný kurz Montessori pedagogika pro MŠ i programy pro děti. Pedagogické zkušenosti získávala ve věkově smíšených třídách prvního stupně i v předškolních zařízeních, jakož i soužitím se třemi vlastními dětmi a podporujícím manželem. Hudba zní celým jejím životem, vnímá ji jako bezpečný prostor a dar lidstvu i jako nástroj k vyjádření vlastní individuality.

Motto: „Cenu má pouze cesta, pouze ona trvá.“ (Antoine de Saint- Exupery)

Bc. Iva Čapková

lektorka
V roce 2002 začala docházet se svým prvním dítětem do Montessori centra a u Montessori pedagogiky už zůstala. V roce 2007 absolvovala Diplomový kurz společnosti Montessori ČR a od té doby působí v Montessori centru jako lektorka. Rok 2011 byl ve znamení zřizování Montessori mateřské školy Klíček, ve které od září stejného roku pracuje jako ředitelka a učitelka. Pedagogické vzdělání získala na Masarykově univerzitě (Katedra předškolní pedagogiky), dále absolvovala Diplomový kurz Montessori pedagogiky zaštítěný Claus-Dieter Kaulem v Institutu celostního učení a mnohé další kurzy osobnostního rozvoje.

Motto: "Montessori pedagogika důvěřuje dítěti a počítá s jeho schopnostmi. Já také :-)."