Náš tým a lektoři

Jednotlivé aktivity a programy pro vás připravuje zkušený tým lektorů a spolupracovníků Montessori centra.

Jsme tým, který má svou historii i vzdělání získané v ČR, ale také v zahraničí. Většina lektorů se montessori pedagogikou zabývá již řadu let.

Mgr. Vlaďka Richtrová

odborná a provozní ředitelka
Vystudovala organickou chemii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Výzkumu se nevěnovala dlouho, protože se díky svým dvěma dětem dostala k Montessori pedagogice, na které ji zaujala její smysluplnost, propojenost s psychologií a především dokonalost montessori pomůcek, které jsou nápomocné přirozenému vývoji nejen dětí, ale i osobnostnímu růstu nás dospělých. Po absolvování Diplomového kurzu začala v roce 2008 pracovat v Montessori centru, kde nyní působí jako vedoucí lektor a má na starosti odbornou stránku programů. Absolvovala Diplomový kurz při Montessori ČR pro věk 0-3 roky a 3-6let a Diplomový kurz moderní pedagogiky Klause-Dietra Kaula. Ráda připravuje nové pomůcky a projekty. Můžete ji potkat ve všech programech Montessori centra, také lektoruje na kurzu Montessori pedagogika pro ZŠ.

Motto:„Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje.“ — Antoine de Saint-Exupéry, Malý princ

Monika Balašová

lektorka
Během svého téměř desetiletého působení jako průvodkyně dětí v Montessori školce dokončila bakalářské studium v oboru Speciální pedagogika předškolního věku, absolvovala kurzy Respektovat a být respektován, různé kurzy zaměřené na rozvoj hudebních, výtvarných a pohybových dovedností aj. Montessori národní diplom získala v r.2005. Do Montessori centra postupně docházela se třemi dcerami a mohla tak pozorovat jejich práci nejen v domácím prostředí. Za základ považuje připravené prostředí s jasnými pravidly, které je základní podmínkou efektivního učení. Motto: „Méně je více“

Mgr. Veronika Kucharská

lektorka
Vystudovala anglistiku a filozofii, učila jazyk na volné noze, na nějakou dobu ji nadšení pro hudbu a rytmus přivedlo také k podnikání ve spojení s africkými bubny (obchod, pořádání kurzů, hraní s kapelou, vedení rytmických workshopů). Učila děti i dospělé a dlouhodobě se zajímá o psychologii, vliv výchovy na člověka a různé cesty osobního rozvoje. Zájem o různé kultury a přístupy ji během vlastního mateřství přirozeně vedl k seznámení s takzvaně „alternativními“ metodami v rodičovství, rození, péči, výchově a vzdělávání. Montessori dalo jí i jejím dvěma dětem hodně a fascinuje ji na něm kombinace veliké jednoduchosti a přirozenosti s důmyslnou propracovaností a všímavým důrazem na skutečné potřeby a potenciál dětí. Absolvovala několik montessori kurzů, semináře Respektovat a být respektován a po fázi vzdělávajícího se rodiče se montessori stalo v roce 2012 i její prací. Potkáte ji hlavně v programech pro rodiče s batolaty, pracuje však i s dětmi ve třídě školky. Montessori je pro ni nejen metodou vzdělávání dětí, ale i vynikajícím prostředím pro sebepoznání a růst dospělých. Mimo Montessori centrum pracuje s lidmi také technikou rodinných konstelací, vede individuální i skupinová setkání a v montessori i metodách osobního rozvoje se dále vzdělává. Momentálně dokončuje mezinárodní kurz AMI Assistant pro věk 0-3 roky. Motto: „Tady a teď.“

Bc. Pavel Jevula

lektor
Absolvent pedagogické fakulty Masarykovy univerzity se dostal k Montessori pedagogice přes děti svých přátel. Dříve pracoval v Montessori jeslích s dětmi ve věku 1- 3 roky. Rád běhá, cviči jógu a čte beletrii. S dětmi nejraději pozoruje přírodu a zpívá české a anglické písničky. Pavla potkáte na programech pro rodiče s dětmi a ve Školičce.

MUDr. Bc. Jana Cinková

ředitelka o.p.s. a odborná lektorka
Pro Montessori Morava o.p.s. pracuje díky svým třem dětem, se kterými začala docházet na programy Montessori centra. Montessori metoda ji natolik zaujala, že se rozhodla opustit svou původní profesi a věnovat se práci s malými dětmi. Kromě vedení celé organizace se věnuje administrativě, řídí a hlídá finance (ekonomie je jejím druhým oborem). Dále má na starosti fundraising a vše kolem projektů a dotací a vlastně všeho ostatního, co je třeba. S Janou se můžete setkávat na programech pro rodiče s dětmi.

Motto: „O tom, jací jsme doopravdy, mnohem více než naše schopnosti, vypovídá to, co si sami zvolíme."

MgA. Monika Čermáková

lektorka
Vystudovala činoherní herectví na JAMU v Brně. Vedle divadla působila také jako lektorka v dětském divadle v Brně. Do Montessori centra ji přivedly její dvě děti, se kterými docházela na kurzy pro rodiče s dětmi a dále se zaujetím pozorovala jejich další rozvoj ve Školičce a poté v DS Kvítek. Montessori pedagogika ji natolik nadchla, že se jí rozhodla věnovat naplno. Absolvovala kurz Montessori pedagogiky pro MŠ a Asistent pedagoga. V současnosti prohlubuje své vzdělání v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. S dětmi ráda tančí, zpívá a tvoří.

Bc. Iva Čapková

lektorka
V roce 2002 začala docházet se svým prvním dítětem do Montessori centra a u Montessori pedagogiky už zůstala. V roce 2007 absolvovala Diplomový kurz společnosti Montessori ČR a od té doby působí v Montessori centru jako lektorka. Rok 2011 byl ve znamení zřizování Montessori mateřské školy Klíček, ve které od září stejného roku pracuje jako ředitelka a učitelka. Pedagogické vzdělání získala na Masarykově univerzitě (Katedra předškolní pedagogiky), dále absolvovala Diplomový kurz Montessori pedagogiky zaštítěný Claus-Dieter Kaulem v Institutu celostního učení a mnohé další kurzy osobnostního rozvoje. Iva vás bude provázet na vzdělávacích aktivitách pro rodiče i pedagogy.

Motto: "Montessori pedagogika důvěřuje dítěti a počítá s jeho schopnostmi. Já také :-)."

Mgr. Marie Švecová

odborná lektorka
V závěrečných ročnících Studia Učitelství 1. stupně ZŠ Pedagogické fakulty MU v Brně si uvědomila, že tzv. alternativní přístupy vzdělávání jsou pro děti nejen smysluplnější, ale i přirozenější. Při zahraničním Erasmus pobytu v Grazu se na tamější Pädagogische-Akademie poprvé setkala s Montessori třídami prvního stupně v praxi. Absolvovala akreditovaný kurz Montessori pedagogiky v Praze, kurz Respektovat a být respektován a další kurzy zahraničních lektorů rozvíjející Montessori dovednosti. Spolupracuje s Montessori centrem v Brně, kde lektoruje přednášky, semináře a akreditovaný kurz Montessori pedagogika pro MŠ i programy pro děti. Pedagogické zkušenosti získávala ve věkově smíšených třídách prvního stupně i v předškolních zařízeních, jakož i soužitím se čtyřmi dětmi a podporujícím manželem. Hudba zní celým jejím životem, vnímá ji jako bezpečný prostor a dar lidstvu i jako nástroj k vyjádření vlastní individuality. S Marií se potkáte na vzdělávání rodičů a pedagogů.

Motto: „Cenu má pouze cesta, pouze ona trvá.“ (Antoine de Saint- Exupery)

Mgr. Hana Menšíková

odborná lektorka
Hanka vystudovala pedagogickou fakultu Karlovy univerzity – učitelství 2. stupně ZŠ - ČJ, TV a dále rozšiřující studium pro 1. stupeň ZŠ. Absolvovala akreditovaný Diplomového kurzu Montessori v Praze, Diplomový kurz celostního vzdělávání Clause-Dietra Kaula v Praze a Německu. Hanka již 16 let učí děti na 1. a 2. stupni na základní škole Gajdošova, 6 let vykonává funkci zástupce ředitele pro Montessori a 2. stupeň. V Montessori centru 11 let lektoruje MŠMT akreditované kurzy DVPP. Její vášní je sport, hlavně běh na dlouhé tratě. V Montessori centru se s Hankou potkáte na kurzu Montessori pedagogika pro ZŠ.

Bc. Irena Kubantová

lektorka
Po studiu angličtiny a ekonomie učila obchodní angličtinu, pracovala jako asistentka ředitele v bance a nakonec v automobilce, kde byla zodpovědná za zvyšování kvality ve výrobě... a to ji dovedlo ke kvalitě v rodičovství. Montessori cestou jde 10.rokem se svými 3 dětmi a učí a inspiruje ostatní rodiče k nalezení pohody doma: někdy to znamená více uzpůsobení prostoru doma pro děti, někdy jde o úpravu komunikace směrem k dětem, nebo o práci s frustrací dospělých, když jsou děti v nepohodě. Lektoruje, je aktivní na sociálních sítích, má YouTube kanál, vede montessori dílničky v reálném prostředí domova a konzultuje v rodinách. Irena vás provede cyklem seminářů Montessori doma.

Motto: „Being "seen" by another is one of the most important, powerful and lasting gifts a child can receive." - „Jeden z nejdůležitějších, nejmocnějších a nejtrvalejších darů, který dítě může dostat, je být viděn [takové jaké dítě je]." (Dr.Jim and Sonnie McFarland: Montessori Parenting, Unveiling the Authentic Self)

Lenka Dygasová

odborná lektorka
Montessori pedagogiku poznala v roce 2002, kdy v ní našla inspiraci pro výchovu svých tří dětí. Během mateřské dovolené absolvovala kurzy Jak podpořit přirozený vývoj dítěte, Respektovat a být respektován, Montessori přirozené vzdělávání a také DPS Vychovatelství na Masarykově univerzitě. Absolvovala také mnohé kurzy osobnostního rozvoje a zkušenosti získala na stáži v Norsku. Působí jako učitelka v MŠ Klíček od září 2011. V roce 2013 absolvovala kurz Montessori pedagogika pro MŠ v Brně a v roce 2017 Diplomový kurz ve Společnosti Montessori v Praze. Lenka ráda výtvarně tvoří, stará se o rostliny, čte knihy, sportuje. Pro děti v Klíčku připravuje výtvarné aktivity a pečuje o oblast pomůcek praktického života. Potkat se s Lenkou můžete na kurzu Montessori pedagogiky pro MŠ.

Mgr. Milena Filková

odborná lektorka
Milena vystudovanou sociální pedagogiku a psychoterapii a dále se zaměřila na studium montessori pedagogiky. Absolvovala Diplomový montessori kurz v Praze a četné semináře osobnostního rozvoje a montessori pedagogiky. Pracovala jako artererapeut, pedagog, lektor. Učila v MŠ Sluníčko a Viki Kids, poslední roky působí v MŠ Klíček. Dlouhodobě se věnuje lektorské činnosti zaměřené na montessori pedagogiku. V Montessori centru lektoruje kurz Montessori pedagogika pro MŠ.

Monika Kasalová

odborná lektorka
Monika vystudovala SPgŠ ve Znojmě, obor učitelství pro mateřské školy. Od roku 1995 pracuje jako učitelka. Dlouhou dobu žila v Austrálii, kde si rozšířila kvalifikaci mimo jiné o kurz How to Talk So Kids Will Listen and Listen So Kids Will Talk (česká varianta Respektovat a být respektován). Po návratu do ČR pracovala v International School of Brno a Montessori MŠ Semínko jako anglicky mluvící učitelka . Český národní diplom Montessori získala ve Společnosti Montessori Praha v roce 2016. Dále absolvovala např. seminář English Language in a Montessori Classroom. Monika má dvě děti a ve volném čase se zajímá o knihy, sport, hudbu a divadlo. Na Montessori pedagogice ji nejvíce uchvátil klid, řád a spontánní samostatná práce dětí.