Vybavení centra

Montessori centrum je místo, kam můžete s dětmi přijít a být si jisti, že ocitnete v místě, které je vším přizpůsobeno malým dětem.

Kapacita 15 dětí je dána velikostí prostor, máme zde k dispozici velkou hernu, šatnu, dětskou toaletu i kuchyňku.

Celé zařízení centra umožňuje dětem bezpečný volný pohyb.

Pro rozvoj dovedností  jsou k dispozici četné montessori pomůcky, a to pro rozvoj jak praktických dovedností, tak pro rozšíření slovní zásoby, procvičení smyslů, seznámení s čísly a písmeny.

Pro bezpečný a klidný pobyt dětí a dospělých v Montessori centru máme stanoven: Provozní řád.

Montessori centrum se nachází v klidné lokalitě v Brně Řečkovicích.

Je bezbariérově přístupné s možností parkování v okolních uličkách.

  • Vytváříme prostředí, kde se mohou děti a rodiče setkávat.
  • Vzděláváme dospělé v oblasti zákonitostí dětského vývoje.
  • Vzděláváme budoucí rodiče na téma prvních měsíců života dítěte.
  • Vzděláváme děti v prvních 3 letech života.
  • Podporujeme integraci osobnosti a osamostatňování se u dětí ve věku 3 – 6 let.
  • Podporujeme přirozenou potřebu zkoumat a poznávat u dětí ve věku 6 - 8 let a poskytujeme jim odpovídající didaktický materiál.
  • Přibližujeme Montessori pedagogiku veřejnosti i pedagogům prostřednictvím přednášek, seminářů a vzdělávacích kurzů.