Omluvy a náhrady

Co dělat, když nemůžete přijít na program?

Jsme rádi, když nám dáte vědět o vaši nepřítomnosti na programu. Máte možnost si lekce rodičů s dětmi omluvit a nahradit (po domluvě s Lenkou Komárkovou v kanceláři Montessori centra). Vždy 2 náhrady za pololetí.

Jakým způsobem se mohu omluvit pokud nemohu přijít?

  • Při předem známé nepřítomnosti si můžete lekci omluvit přímo u lektorů.
  • Další možností je zaslání e-mailu (info@montessori-brno.cz) nebo osobně v kanceláři.

Omluva je považována za platnou, pokud o ní víme 48 hodin předem a můžeme tak uvolněné místo nabídnout zájemcům o náhrady. Nahrazování je možné pouze v tom pololetí, ve kterém pravidelně navštěvujete jeden z programů.