Provozní řád

Provozní řád Montessori centra je určen rodičům, dětem a dalším návštěvníkům, ale také všem zaměstnancům.

 • Montessori centrum je provozováno obecně prospěšnou společností Montessori Morava, o.p.s., která si klade za cíl vzdělávat a vychovávat metodou montessori.
 • Programy jsou kapacitně omezeny. Programů pro rodiče a děti se účastní maximálně 14 dospělých a 14 dětí, samostatných programů pro děti se účastní maximálně 14 dětí.
 • Jednotlivé programy jsou placeny dle aktuálního ceníku.
 • Děti na společné programy s rodiči přicházejí v doprovodu jednoho rodiče, který zodpovídá za své dítě během celého pobytu v centru. Děti na samostatné programy přivádějí rodiče nebo jiná zodpovědná osoba, od kterých si je převezme lektor programu. Dítě účastnící se samostatných programů musí mít vyplněnu přihlášku. Rodič je seznámen s obsahem, rozsahem i montessori metodikou programu.
 • Cenné a osobní věci si rodiče berou s sebou do třídy. V centru je připraven výukový materiál, a tak si děti hračky a osobní věci nechají v šatně, případně v batůžku nebo tašce.
 • Před začátkem programu si rodiče i děti umyjí ruce.
 • Jídlo i pití si nosí návštěvníci centra vlastní, a to i na samostatné programy dětí, kdy děti si přinášejí potraviny, které nepotřebují skladování při nízké teplotě. Pokud dítě přinese choulostivé potraviny, které je nutno skladovat při nízké teplotě, upozorní na to lektora a podepsané jídlo umístí v ledničce.
 • Konzumace jídla a pití je možná pouze ve vyhrazených prostorách. Nespotřebované jídlo není dále v centru skladováno a každý návštěvník centra si jej po skončení programu odnáší domů.
 • Na toaletách a u kuchyňského koutku jsou ručníky, které jsou denně měněny. K dispozici jsou také jednorázové papírové ručníky. Navštěvníci Montessori centra si mohou nosit vlastní ručníky.
 • V prostorách centra se nekouří.
 • Rodiče a děti dodržují příslušná pravidla v jednotlivých odděleních, chovají se tiše a dbají organizačních pokynů a řádu centra.
 • Technické zařízení centra (CD přehrávač, el. spotřebiče, osvětlení) obsluhuje lektor nebo jím pověřená osoba.
 • Do Montessori centra vstupuje zdravý rodič a zdravé dítě bez známek akutního onemocnění, a také pouze pokud mu nebyla nařízená karanténní opatření. Programu se neúčastní, pokud dítě, rodič nebo někdo z rodiny v posledních dvou týdnech přišel do styku s osobou podezřelou z nákazy COVID-19.
 • Hygienické zařízení toalet a umývárny je přizpůsobeno věku dětí. K dispozici jsou na dětském WC nočníky, které rodič po každém použití vymyje a vydezinfikuje. Čistící a dezinfekční prostředky jsou na WC pro dospělé.
 • Teplá voda v bojleru, která teče na toaletách a v kuchyňském koutku, je nastavena na max. 45°C.
 • Na samostatné programy pro děti jsou přijímány jen děti, které již nepotřebují plínky. U programů pro rodiče a děti je pro přebalování určen přebalovací pult na toaletě. Pro odkládání jednorázových použitých plínek je určená uzavíratelná nádoba umístěna vedle přebalovacího lehátka na toaletě. Použité pleny jsou vynášeny vždy po skončení jednotlivých programů.
 • V Montessori centru je tříděn odpad. Nádoby na tříděný odpad jsou k dispozici v kuchyňském koutku.
 • Součástí samostatných programů (Školička, Poznávání světa) je také pobyt venku.
 • Na každém programu jsou přítomni odborní lektoři proškoleni v montessori pedagogice.
 • Z hlediska zákona není Montessori centrum školské zařízení.