Zápis na I. pololetí 2018/2019

Vážení rodiče,

na nový školní rok se můžete hlásit v kanceláři Montessori centra u Lenky Komárkové, mailem na info@montessori-brno.cz nebo telefonicky na čísle: 732 859 257.

Nabídka programů pro školní rok 2018/2019 zůstává obdobná jako v loňském roce.

Pro tento školní rok jsme byli nuceni vzhledem k narůstajícím nákladům přistoupit k nevelkému navýšení cen programů. Zároveň jsme ale v našich prostorách připravili několik změn, které, jak doufáme, vás potěší.

Platbu na další pololetí je možno provést v kanceláři nebo na účet do konce září.

Na všechny se již těšíme.