Marie Montessori

Maria Montessori se narodila roku 1870 v Italské Chiaravalle. Byla všestranou pedagožkou, lékařkou, filozofkou a vědkyní.

V roce 1896 byla jako první žena v Itálii promována doktorkou medicíny. Poté začala pracovat jako asistentka na Univerzitní psychiatrické klinice v Římě, kde se zaměřila na výchovu mentálně postižených dětí (specializovala se na studium dětských nervových nemocí). Ve své praxi dále pokračovala jako dětská lékařka, zabývala se vzděláváním lékařů – pedagogů, vedla katedru antropologie na univerzitě v Římě. V roce 1908 opustila práci aktivní lékařky a začala se věnovat pedagogické činnosti.

6. ledna 1907 otevřela Dům dětí určený pro děti předškolního věku z chudého předměstí San Lorenzo v Římě. Rozvíjela materiál pro smyslovou výchovu, školní materiál k nácviku čtení, psaní a počítání. Zaměstnávala děti praktickými činnostmi. V Římě se podílela na založení první asociace pro šíření svých metod, které nesly název Opera Montessori.

Své poznatky týkající se života a výchovy dětí zaznamenala do svých knih. Práce Marie Montessori není založena na teorii, její síla spočívá v praktickém uskutečňování myšlenek. Převážnou část jejich prací tvoří výklady pozorování dětí a zdůvodňování pedagogických přístupů.

Vystudovala medicínu, filosofii a psychologii, zabývala se antropologií, biologií a pedagogikou. Po celý život nepřestávala studovat. V její práci se vzájemně ovlivňovala teorie a praxe.

Hlavní myšlenky Marie Montessori

  • Dětství zůstává nejdůležitějším prvkem i v životě dospělého, neboť právě první roky života nejvýrazněji formují člověka.
  • Životní styl dospělého je přímo závislý na způsobu života, který musel vést jako dítě.
  • Naše chyby dopadají na naše děti a trvale je poznamenávají. My zemřeme, ale naše děti budou dále trpět následky našich omylů.
  • Teprve soustředěné úsilí a trpělivá práce ve prospěch dítěte nám umožní odhalit tajemství lidství.
  • Je-li nemocnému dítěti nabídnuta smysluplná práce, která odpovídá jeho fyziologickým potřebám, velice brzy se uzdravuje.
  • Zdravý vývoj dále podpoří připravené láskyplné prostředí, do kterého patří dospělý se změněným výchovným postojem.
  • Pokud opravdu chceme nový lepší svět, pak si vzdělání musí klást za cíl všestranný rozvoj vnitřního dětského potenciálu.