Montessori Morava, o.p.s.

Cílem naší obecně prospěšné společnosti je propagace montessori pedagogiky jako směru, který je pro každého. Metody, která vede děti k zodpovědnosti za sebe a své konání, k respektu k sobě i druhým, k práci pro celou společnost. Celá naše práce je zaměřena na dítě a jeho rozvoj. Pomáháme rodičům a pedagogickým pracovníkům seznámit se s montessori principy a s jejich začleněním do rodinného života a do vzdělávání. Naše cíle naplňujeme především provozováním vzdělávacích aktivit v Monessori centru, v Montessori dětské skupině Kvítek a srze četné vzdělávací aktivity určené dospělým. Úzce spolupracujeme s montessori zařízeními nejen v Brně a okolí, ale v celé ČR.