Pro rodiče

Programy, které nabízíme v Montessori centru, jsou primárně vedeny jako vzdělávací s důrazem na přirozenou výchovu dětí. Aby tato činnost mohla být plně naplňována, je třeba v průběhu programů respektovat určitá pravidla, se kterými se můžete seznámit v provozním řádu. Pokud se nemůžete svého programu zúčastnit, je možno ho za určitých podmínek nahradit. Jak na to se dozvíte na stránce omluvy a náhrady. Přehled všech našich programů pro daný školní rok najdete v části týdenní rozvrh a organizace školního roku.

Zápis na I. pololetí 2020/2021

Zápis na I. pololetí školního roku 2020/2021 probíhá od 8.6.2020 pro stávající klienty a od 15.6.2020 pro nové klienty.

Strukturu jednotlivých programů naleznete na stránce Týdenní rozvrh. Jednotlivé programy jsou popsány v části Kurzy a programy. U jednotlivých programů se také můžete přihlásit přímo z webových stránek, případně lze také přihlášku podat elektornicky na mail: info@montessori-brno.cz, v kanceláři Montessori centra nebo se domlouvat telefonicky na čísle 732 859 257. Úhrada programu do 14.9.2020.

Přihlášky pro přihlášení do programu:

Týdenní rozvrh a organizace školního roku

Programy probíhají pravidelně v průběhu daného školního roku. Jedná se o programy pro rodiče s dětmi a pro samostatné děti.

Více informací →

Omluvy a náhrady

Počítáme s tím, že ne vždy se můžete své lekce zúčastnit. Nabízíme možnost omluv, kdy za určitých podmínek si můžete svou zmeškanou lekci nahradit.

Více informací →

Provozní řád

V Montessori centru se řídíme určitými pravidly, které mají pomoci vám, dětem i lektorům, abychom se cítili u nás všichni bezpečně a s přijetím.

Více informací →