Pro rodiče

  • Kdy probíhají naše aktivity se dozvíte na stránce Týdenní rozvrh.
  • Jednotlivé programy jsou popsány v části Kurzy a programy.
  • U jednotlivých programů se můžete přihlásit přímo z webových stránek, případně poslat přihlášku mailem: info@montessori-brno.cz, předat v kanceláři Montessori centra nebo se domluvit telefonicky na čísle 732 859 257.

Komentovaná prohlídka Montessori centra Brno

Na videu můžete shlédnout komentovanou prohlídku Montessori centra, kde uvidíte naše prostory i jak to u nás chodí. 


Přihlášky pro přihlášení do programu:

  • Programy, které nabízíme v Montessori centru, jsou primárně vedeny jako vzdělávací s důrazem na přirozenou výchovu dětí. Aby tato činnost mohla být plně naplňována, je třeba v průběhu programů respektovat určitá pravidla, se kterými se můžete seznámit v provozním řádu.
  • Pokud se nemůžete svého programu zúčastnit, je možno ho za určitých podmínek nahradit. Jak na to se dozvíte na stránce omluvy a náhrady.
  • Přehled všech našich programů pro daný školní rok najdete v části týdenní rozvrh a organizace školního roku.

Týdenní rozvrh a organizace školního roku

Programy probíhají pravidelně v průběhu daného školního roku. Jedná se o programy pro rodiče s dětmi a pro samostatné děti.
Více informací →

Omluvy a náhrady

Počítáme s tím, že ne vždy se můžete své lekce zúčastnit. Nabízíme možnost omluv, kdy za určitých podmínek si můžete svou zmeškanou lekci nahradit.
Více informací →

Provozní řád

V Montessori centru se řídíme určitými pravidly, které mají pomoci vám, dětem i lektorům, abychom se cítili u nás všichni bezpečně a s přijetím.
Více informací →