Týdenní rozvrh
a organizace školního roku

Platbu lze provést bezhotovostně na účet 2800563740/2010, variabilní symbol datum narození dítěte a kód programu  (ddmmrr0X), konstantní symbol 0308.

EDU dílny rodiče s dětmi - kód 01, EDU školka 02 a Předškolák 03. Platbu lze též zaplatit hotově v kanceláři Montessori centra.

Montessori centrum

pro školní rok 2023/2024

PONDĚLÍ

8:30-10:00 EDU dílny pro děti 0-3 roky v doprovodu rodiče
10:30-12:00EDU dílny pro děti 0-3 roky v doprovodu rodiče
13:00-15:00Rodiče s miminky (8 setkání)
15:30-17:00EDU dílny pro děti 0-3 roky v doprovodu rodiče

ÚTERÝ

8:30-10:00 EDU dílny pro děti 0-3 roky v doprovodu rodiče
10:30-12:00EDU dílny pro děti 0-3 roky v doprovodu rodiče
15:30-17:00EDU dílny pro děti 0-3 roky v doprovodu rodiče

STŘEDA

8:30-10:00 EDU dílny pro děti 0-3 roky v doprovodu rodiče
10:30-12:00EDU dílny pro děti 0-3 roky v doprovodu rodiče
13:30-15:00Předškolák pro děti 5-7 let
15:30-17:00Předškoláci a prvňáčci pro děti 5-8 let

ČTVRTEK

8:00-15:30 EDU školka pro děti 3 - 6 let

PÁTEK

8:00-13:30 EDU školka pro děti 3 - 6 let

Organizace šk. roku 2023/2024

Programy pro RODIČE s DĚTMI probíhají v průběhu školního roku ve třech blocích.

Podrobnosti v části programy pro rodiče.

Začátek školního roku je naplánován na 14.9.2023, programy Předškoláci začínají od 4.10.2023.

Programy pro samostatné děti probíhají ve 2 pololetích:

EDU školka pro děti 3 - 6 let:

                 I.pol - 14.9.2022 - 31.1.2024 mimo 28.9. , 17. 11. 2023 a vánoční prázdniny 25. - 29.12.2023

                 II.pol - 4.2. - 21. 6. 2024 mimo jarní prázdniny 5. - 9.2. a velikonoční prázdniny 28. - 29.3.2024

Předškoláci:

                  30 lekcí - 4. 10. 2023 - 29. 5. 2024 mimo vánoční prázdniny 25. - 29.12. 2023 a  jarní prázdniny 5.-9. 2. 2024