Týdenní rozvrh
a organizace školního roku

Zápis na II. pololetí školního roku 2019/2020 probíhá v lednu 2020.

Platbu lze provést bezhotovostně na účet 2800563740/2010, variabilní symbol datum narození dítěte a kód programu  (ddmmrr0X), konstantní symbol 0308. Programy pro rodiče s dětmi mají kód 01, školička 02, Poznávání světa hrou 03 a Předškolák 04. Platbu lze též zaplatit hotově v kanceláři Montessori centra.

Programy Montessori centra

pro školní rok 2019/2020

PONDĚLÍ

8:30-10:00 Program pro děti 1-2 roky v doprovodu rodiče
10:15-12:15Program pro děti 2-4 roky v doprovodu rodiče
15:30-17:00Program pro děti 1-3 roky v doprovodu rodiče

ÚTERÝ

8:30-10:00 Program pro děti 2-3 roky v doprovodu rodiče
10:15-12:15Program pro děti 2-4 roky v doprovodu rodiče
13:15-15:00Program pro rodiče s miminky (6 setkání)
15:30-17:00Program pro děti 1,5-3 roky v doprovodu rodiče

STŘEDA

8:30-10:00 Program pro děti 1,5-3 roky v doprovodu rodiče
10:15-12:15Program pro děti 2-4 roky v doprovodu rodiče
13:30-15:00Předškolák pro děti 5-7 let
15:30-17:00Poznávání světa hrou pro děti 4-7 let

ČTVRTEK

8:00-15:30 Školička pro děti 3-6 let

PÁTEK

8:00-13:30 Školička pro děti 3-6 let

Organizace šk. roku 2019/2020

I. pololetí: 16.9.2019-31.1.2020

  • státní svátek 28.10.2019
  • vánoční prázdniny 21.12.2019-3.1.2020

II. pololetí: 3.2.2020-19.6.2020

  • jarní prázdniny 15.-21.2.2020
  • státní svátek 10.4., 13.4., 1.5. a 8.5.2020