Léto 2024
prázdninová školka

Také o prázdninách je dítě nabito energií a touhou seznámit se  se vším, co ho obklopuje. Jedinečný dětský potenciál můžeme podpořit připraveným prostředím, jehož jsme i my součástí. 

Jak školka probíhá?

 • Školka o letních prázdninách má podobný charakter jako EDUškolka, kterou děti navštěvují během školního roku. Jen se více zaměřujeme na pobyt venkutvořivé činnosti.
 • Je vhodná pro děti od 3,5 do 6 let.
 • Učitel plní úlohu pozorovatele a jeho úkolem je nabízet dětem činnosti a materiály podle jejich aktuálních potřeb.

 • Máme velkou důvěru ve schopnosti dětí a podporujeme je v upevňování důvěry v sebe samé.

 • Doprovázíme děti k samostatnosti v jednotlivých dovednostech potřebných pro život.

 • Snažíme se vést děti k samostatnosti a k radosti z jednotlivých činností, které již dokáží vykonávat samy.

 • Nabízíme dětem široké spektrum speciálně vyvinutých pomůcek, ze kterých si mohou vybrat to, co je právě zajímá.
 • Během samostatné práce mají děti možnost si vybírat z četného montessori materiálu z oblasti tříbení smyslů, matematiky a jazyka.
 • Součástí je také společná činnost na elipse, kde se děti setkávají u společného tematicky zaměřeného programu. Děti zkoumají věci a jejich funkci, poznávají rostliny a pozorují jejich růst, zajímají se o život živočichů a lidí.
 • Po samostatném oblékání pod vedením lektora odcházejí děti ven, kde mají prostor pro pohybové aktivity a zkoumání okolí.

Rozvrh dne

pondělí - pátek 8.00 - 16.00 hod

8.00 - 8.30příchod dítěte
8.00 – 9.30 práce s pomůckami
9.30 - 10.00svačina
10.00 - 10.30společná elipsa s písničkami, básničkami a tématem dne
10.30 - 12.30pobyt venku na hřišti
12.30 - 13.00oběd
13.00 - 13.15odchod dětí domů v případě zkráceného pobytu
13.15 - 14.00odpočinek, čtení a vyprávění
14.00 - 15.30 výtvarné činnosti, odpolední pobyt na zahradě, odpolední svačina
15.00 -16.00vyzvedání dětí po celodenním programu

Stravování

 • Děti si nosí svačinu z domu.
 • Oběd zajišťujeme od firmy Filli (500 kč/týden), případně může být oběd vlastní.
 • Během dne je ve třídě k dispozici voda a čaj.

Co bude dítě do školky potřebovat

 • Batůžek a v něm krabičku se svačinou - 2x (dopolední a odpolední svačinu - ovoce, zeleninu - na procvičování krájení), láhev s pitím (nosíme ven), přezůvky a oblečení do třídy (triko, kalhoty nebo sukni, ponožky).
 • V sáčku/tašce náhradní oblečení (spodní prádlo, triko a kalhoty) a pláštěnku, případně holinky.
 • Na vycházku dítě potřebuje pohodlnou obuv uzpůsobenou i do deštivého počasí. Ven odchází děti v oblečení, ve kterém ráno přišly. Je tedy různé oblečení dovnitř a ven (zejména kalhoty).

Hlavní přínosy pro dítě

Dítě ve věku 3,5-6 let potřebuje vykonávat skutečné činnosti.

 • Děti vedeme k toleranci a k respektu k sobě i ke svému okolí.

 • Děti si osvojují jednotlivé dovednosti při samostatné práci, s nabytou dovedností se učí spolupracovat.

 • Děti mají k dispozici velké množství montessori pomůcek a pohybují se v láskyplném a podnětném prostředí.

 • Dětem umožňujeme projevovat sebe samé.

 • Ve věkově smíšeném dětském kolektivu chlapců a děvčat učíme děti poznávat a přijímat různorodé projevy svých vrstevníků.

„Dávat podněty do života a poskytovat pak dostatečný prostor ke svobodnému vývoji – v tom je primární úloha vychovatele.“

Marie Montessori

Termín prázdninové školky

12.8. - 16.8.2024

pondělí - pátek
8 -16hod

Cena prázdninové školky

 

2.500 Kč / týden

Online přihláška

Pokud se chcete přihlásit,
vyplňte online přihlášku a my se vám obratem ozveme.